Rusza II edycja Nagrody Dla Dobrego Wychowania

Do 10 stycznia 2018 można zgłaszać nominacje osób i instytucji do II edycji Nagrody Dla Dobrego Wychowania, organizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

Nagroda ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób i instytucji oraz instytucje, które swoim działaniem przyczyniają się do upowszechniania i realizowania misji Dobrego Wychowania. To również szansa promocji Dobrego Wychowania, rozumianego w Fundacji jako:

  1. przyczynianie się do tego, żeby każdy młody człowiek posiadał silny system wartości zbudowany w oparciu o Ewangelię,
  2. przyczynianie się do tego, żeby każdy młody człowiek był dobrym obywatelem i patriotą, czyli uczył się i pracował dla budowania dobra wspólnego wspólnot, w których żyje /rodziny, społeczności lokalnej, Kościoła, wspólnoty Narodu i Państwa/, aby szanował przeszłość i w oparciu o nią budował przyszłość;
  3. przyczynianie się do tego, żeby każdy młody człowiek był sprawny w działaniu społecznym i gospodarczym.

Celem Nagrody jest również motywowanie i wzmacnianie środowiska osób i instytucji współdziałających i wspierających realizację misji Dobrego Wychowania.

Nagroda „Dla Dobrego Wychowania” wręczana jest w czasie corocznego „Spotkania Noworocznego”, organizowanego przez Fundację, zaplanowanego na tę edycję na 21 stycznia 2018 r.

Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  1. dla instytucji za realizację misji Dobrego Wychowania: szkoły, organizacje pozarządowe, parafie, itp.
  2. dla osób realizujących misję w działaniu: wychowawców, księży, nauczycieli, wolontariuszy, itp.
  3. dla instytucji wspierających Dobre Wychowanie: urzędów, mediów, parafii, itp.
  4. dla osób fizycznych wspierających misję Dobrego Wychowania,
  5. dla sponsorów i darczyńców wspierających finansowo i rzeczowo Dobre Wychowanie.

Wybór laureatów Nagrody

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody Dla Dobrego Wychowania. W skład Kapituły wchodzą osoby zasłużone dla Dobrego Wychowania, specjaliści oraz osoby zasłużone we wspieraniu Dobrego Wychowania. W Kapitule uczestniczy również przedstawiciel Zarządu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
Kapituła może przydzielić w każdej kategorii nagrodę główną i dwa wyróżnienia. Nagrodę główną stanowi specjalna statuetka i dyplom. Wyróżnienia stanowią dyplomy.
Nagroda przyznana w styczniu 2018 jest nagrodą dla osób i instytucji z terenu województwa lubelskiego.

Zgłoszenie nominacji

Nominacje do Nagrody mogą składać osoby fizyczne i Instytucje, członkowie Kapituły Nagrody oraz Zarząd Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
W celu zgłoszenia nominacji należy wypełnić i złożyć w biurze Fundacji formularz.
Termin nadsyłania formularzy upływa 10 stycznia 2018 roku.

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
Regulamin Nagrody (pobierz)

źródło: www.fsd.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email