Rocznicowa Eucharystia w kaplicy Darów Wieczernika – nowe nominacje

W środę 6 września 2023 r. abp Stanisław Budzik przewodniczył Mszy św. w 10. rocznicę ustanowienia kaplicy pod wezwaniem Darów Wieczernika w Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

3 września 2013 roku, po generalnym remoncie kaplicy biskupów lubelskich, nastąpiło poświęcenie i nadanie kaplicy wezwania „Darów Wieczernika”. Inspiracją do wybrania tego wezwania stał się wiszący tu obraz przypisywany Franciszkowi Lekszyckiemu (bernardyn, malarz religijny baroku, XVII w.).

W tym miejscu modlił się bł. Stefan Wyszyński, a także o. Jacek Woroniecki, który jest kandydatem na ołtarze, a który był księdzem naszej diecezji i sekretarzem biskupa, a potem drugim rektorem KUL i wieloletnim dziekanem wydziału teologicznego. Modlili się też tutaj kolejni biskupi lubelscy. Dzisiaj kaplica jest sercem kurii, gdzie spotykamy się na wspólnej modlitwie, gdzie kapłani sprawują też Eucharystię.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup wręczył nowe nominacje:

ks. dr Jarosław Orkiszewski (po prawej) został mianowany ekonomem Archidiecezji na nową 5-letnią kadencję,

ks dr Zbigniew Wójtowicz członkiem Zespołu Redakcyjnego III Synod Archidiecezji Lubelskiej, a ks. dr Rafał Pastwa korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej – KAI.

Print Friendly, PDF & Email