Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zieleni w centrum Starego Miasta w Lublinie

Tegoroczne zadanie jest kontynuacją wieloletnich prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających zieleń na terenie Kurii Metropolitalnej. Po wykonanych w latach minionych prac polegających na usunięciu drzew zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, kilkuset nowych nasadzeniach w roku 2019 oraz poddaniu pielęgnacji terenów zielonych wraz z zabezpieczeniem przed chorobami w roku 2020, wnioskodawca planuje kontynuację prac w zakresie:

wycinki drzew – 3 szt., założenie trawnika z wymianą ziemi i aplikacją mikrobów – 250 m2; nasadzenia drzewa, krzewów i traw – 51 szt. (skład: sosna gęstokwiatowa w odmianie Fukai szt. 1, hortensje ogrodowe szt. 6, różaneczniki szt. 2, kosodrzewina szt. 6, tawuła szt. 6, trawy szt. 30), cięcie i nawożenie krzewów – 30 szt., wykonanie rabaty kserotroficznej (skład: jałowiec horyzontalny szt. 12, jałowiec pospolity szt. 8, trzcinnik ostrokwiatowy 15 szt., kostrzewa ametystowa 25 szt., ostnica 20 szt., byliny: macierzanka piaskowa 12 szt., smagliczka skalna 12 szt., goździk piaskowy 12 szt., gęsiówka kaukaska 12 szt., rozchodnik okazały 12 szt.; łącznie byliny i trawy szt. 140) z aplikacją i wymianą podłoża – 30 m2, wykonanie opaski żwirowej – 60 mb, pielęgnacja drzew – 11 szt.

Dzięki wsparciu WFOŚiGW teren wokół Kurii Metropolitalnej zyskał nowy blask oraz stał się atrakcją dla coraz większej liczby turystów odwiedzających nasze arkana. W ramach prac rewaloryzacyjnych planowana jest wymiana warstwy gleby ok. 20-25 cm z aplikacją mikroorganizmów  preparatem Em5  i biohumusem na powierzchni 250 m2 i ponowne założenie trawnika gazonowego. Od kilku lat obserwuje się słaby i chimeryczny wzrost roślin na tej powierzchni pomimo dobrego nawożenia i pielęgnacji. Wzdłuż murowanego ogrodzenia powstanie na długości 60 m 75 cm  opaska żwirowa. Przy murze od strony ul. Podwale wykonana zostanie rabata kserotroficzna z nasadzeniami traw o składzie: trzcinnik, kostrzewa amatystowata, ostnica; byliny takie jak – macierzanka piaskowa, smagliczka skalna, goździk piaskowy, gęsiówka kaukaska, rozchodnik olbrzymi. Rabatę uzupełni płożący jałowiec horyzontalny i pospolity w odmianach. Jako pojedyncze wysadzone zostaną hortensje ogrodowe, różaneczniki i sosna gęstokwiatowa w odmianie Fukai o niewielkim i malowniczym wzroście. Zabiegów pielęgnacyjnych wymaga również 11 drzew na terenie obiektu. Jak co roku rosnące już krzewy róże i cisy, żywotniki zostaną donawożone i przycięte. Uzupełnione też będą braki (choroby, susza) we wcześniejszych nasadzeniach – trawy, kosodrzewina, tawuła i hortensje w ilości 42 sztuk.

Prace nie naruszą struktury gleby na znaczną głębokość, nie przewiduje się głębokich prac ziemnych, które ingerowały by w zabytkową część terenu. Prace pielęgnacyjne w koronie drzew wykonane będą w okresie spoczynku zimowo-wiosennego, a wymiana gleby przed rozpoczęciem wegetacji roślin.

W zakresie prac wskazano do usunięcia trzy drzewa. Podstawowym kryterium jakim  kierowano się przy typowaniu drzew do usunięcia był stan zdrowotny drzewostanu, a także bezpieczeństwo użytkowników oraz mienia.

Dwa świerki przewidziane do usunięcia to drzewa wykazujące zły stan zdrowotny z przebarwieniami igliwia ok. 30% z cechami zagrzybienia, które corocznie postępuje w destrukcji organizmu. Świerki w czasie pełnej wegetacji gubią igliwie, co świadczy o stanie chorobowym. Nie rokuje się działań umożliwiających wyleczenie drzew.

Wskazany do wycięcia jesion wyniosły podczas tegorocznej obserwacji stanu zdrowia wykazał opóźniony czas rozwoju, znacznie później pojawiły się na nim zaczątki pąków, które nie rozwinęły się prawidłowo. Jesion nie rozwinął pełnego ulistnienia, wykazując cechy systematycznego, powolnego obumierania. Posusz w koronie dochodzi do 30%. Zaplanowane przez nas prace wzorem ubiegłych lat przyczynią się do zachowania zielonej wysepki w centrum miasta, która jest miejscem życia kolejnych gatunków owadów i ptaków.

Zadanie dofinansowane ze środków:

Print Friendly, PDF & Email