Respirator transportowy od Caritas dla SP ZOZ w Krasnymstawie

W poniedziałek, 27 grudnia 2021 r., do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie trafił respirator transportowy zakupiony w ramach akcji Caritas Polska „Wdzięczni Medykom”. Na ręce dyrektora krasnostawskiego szpitala, Andrzeja Jarzębowskiego, respirator przekazał dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ks. Paweł Tomaszewski.

Projekt “Wdzięczni Medykom” jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane Caritas Polska przez szpitale i personel medyczny w związku z epidemią koronawirusa w Polsce. Zakłada on interwencyjną zbiórkę pieniędzy na niezbędne wyposażenie placówek medycznych zaangażowanych w walkę z pandemią, w tym zakup m.in. respiratorów oraz środków ochrony osobistej dla medyków (m.in. maseczek, rękawic, fartuchów i przyłbic). Zbiórka skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i podmiotów instytucjonalnych i biznesu. [#WdzięczniMedykom]

Print Friendly, PDF & Email