Przygotowania do VI Kongresu Misyjnego Dzieci Archidiecezji Lubelskiej

Centrum Misyjne wraz z grupą animatorów misyjnych przygotowuje VI Kongres Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej, na który odbędzie się 15 czerwca 2024 r. (w sobotę) w Ośrodka Księży Sercanów w Pliszczynie. 

Kongres jest organizowany w ramach działalności Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Adresatami tego wydarzenia są uczniowie szkoły podstawowej. W pierwszej kolejności dotyczy on dzieci z ognisk misyjnych i grup kolędniczych, ale formuła spotkania jest otwarta dla wszystkich, bowiem jednym z celów Kongresu jest budzenie świadomości misyjnej. 

Hasło Kongresu „Niesiemy pokój światu” nawiązuje do obecnej sytuacji w świecie, która jest wezwaniem dla nas do modlitwy o pokój i szukania dróg pokoju i pojednani w naszym życiem. Mali misjonarze chcą dzielić się darem Chrystusowego pokoju, którego świat tak bardzo potrzebuje.

Ramowy program jest następujący:

9.00 – Recepcja
9.30 – Powitanie uczestników Kongresu i prezentacja grup, wspólny śpiew
10.10 – Scenka misyjna o bł. Paulinie Jaricot
10.30 – Msza Święta
11.30 – Posiłek oraz misyjna animacja muzyczna
12.20 – Rozstrzygnięcie Konkursu „Niesiemy pokój światu”
12.35 – Spotkanie z s. Moniką Juszką, Sekretarzem Krajowym PDMD
13.15 – Wypuszczenie gołębia pokoju, uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie

Zadania dla uczestników:

  • Grupa ubrana jest „misyjnie”, w określonym kolorze wyrażającym charakter danego kontynentu (żółty, zielony, niebieski, biały, czerwony). Jeśli któraś grupa jest już zdecydowana jaki kontynent chce reprezentować na Kongresie, prosimy o podanie tej informacji przy zgłoszeniu. Grupy, które nie będą zdecydowane, po zgłoszeniu do Centrum Misyjnego otrzymają od nas informację, ze wskazanym kontynentem. Kolor zielony – Afryka, czerwony – Ameryka, biały – Europa, niebieski – Oceania, żółty – Azja.
  • Wpisowe 5 zł od dziecka (na cele organizacyjne).
  • Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie „Niesiemy pokój światu”
    (z przygotowanych prac zrobimy „Księgę pokoju”).
  • Nauczenie się hymnu Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci „Otwórzmy serca” oraz hymnu Misyjnego synodu dzieci „Z Ojcem Świętym budzimy do misji”.

Zgłoszenia grup do 02 czerwca br.!

Na adres: misje.lublin@gmail.com. W zgłoszeniu podajemy imię, nazwisko i adres mailowy opiekuna grupy. W odpowiedzi na zgłoszenie zostaną przesłane dalsze informacje. Podczas Kongresu wśród różnych atrakcji będzie również możliwość zakupu pamiątek misyjnych.

Konkurs: „Niesiemy pokój światu”

  • Ogłaszamy konkurs techniką dowolną (plastyczny/literacki), w zależności od możliwości grup. Prace należy wykonać na twardej kartce papieru – format A3. Prace wykonujemy z jednej strony kartki. Konkurs odbędzie się w dwu kategoriach wiekowych: klasy 1-4 oraz 5-8. Prace należy podpisać (na odwrocie karty): nazwa grupy, parafia, szkoła, kategoria wiekowa. Każda grupa wykonuje jedną pracę w kategorii młodszych dzieci i jedną pracę w kategorii starszych dzieci i młodzieży. Można zdecydować się tylko na jedną pracę i wybrać kategorię wiekową. Kreatywność mile widziana. Po przyjeździe umieszczamy prace w wyznaczonym miejscu.
  • Z Lublina do Pliszczyna można dojechać autobusem ZTM linii 22. Początek trasy: Dworzec Lublin, odjazd w soboty o 7:50, można wsiąść do tego autobusu na przystanku Brama Krakowska, odjazd 7:59, powrót z Pliszczyna – szkoła godz. 13:36, 14:36.
Print Friendly, PDF & Email