Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski na nową kadencję 2024-2029

14 marca 2024 r., w drugim dniu obrad 397. Zebrania Plenarnego KEP, Księża Biskupi dokonali wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na nową, pięcioletnią kadencję (2024-2029).

Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski został abp Tadeusz Wojda SAC (pallotyn), metropolita gdański, zaś Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski został wybrany abp Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Abp Tadeusz Wojda SAC, Przewodniczący KEP
Abp Józef Kupny, Zastępca Przewodniczącego KEP

Przewodniczący KEP reprezentuje Konferencję na zewnątrz. Z urzędu wchodzi w skład Rady Stałej KEP. Wraz z Zastępcą Przewodniczącego i Sekretarzem Generalnym tworzą Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący zwołuje zebranie Rady Stałej, Zebranie Plenarne i Radę Biskupów Diecezjalnych, w czasie których przewodniczy obradom. Przesyła również sprawozdania i dokumenty z obrad gremiów do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej.

Abp Tadeusz Wojda SAC urodził się 29 stycznia 1957 roku w Kowali na Kielecczyźnie. W 1976 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (SAC) – Pallotynów. Święcenia prezbiteratu przyjął 8 maja 1983 roku. W 1989 roku ukończył doktoratem studia z misjologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2 stycznia 1990 roku rozpoczął pracę w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 12 grudnia 2007 roku pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 24 lipca 2012 roku został mianowany przez papieża podsekretarzem w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 12 kwietnia 2017 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą białostockim. Święcenia biskupie przyjął 10 czerwca 2017 roku, a 2 marca 2021 r. został mianowany przez papieża Franciszka metropolitą gdańskim. Mottem posługi biskupiej abp. Wojdy są słowa z Ewangelii według św. Marka (13,10): „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia).

więcej: https://episkopat.pl/abp-tadeusz-wojda-nowym-przewodniczacym…

Abp Józef Kupny urodził się 23 lutego 1956 roku w Piekarach Śląskich – Dąbrówce Wielkiej. Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 roku w Katowicach. Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006 roku. 18 maja 2013 roku został ogłoszony Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim. Ingres do Katedry Wrocławskiej odbył się 16 czerwca 2013 roku. W Konferencji Episkopatu Polski, abp Kupny pełni funkcje delegata KEP ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy i delegata ds. Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców, a także członka Zespołu przy Delegacie KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

więcej: https://episkopat.pl/abp-jozef-kupny-nowym-zastepca…

Print Friendly, PDF & Email