Program uroczystości pogrzebowych śp. bp. Wacława Świerzawskiego

W dnia 7 października 2017 roku, w 90 roku życia, 68 roku kapłaństwa i 25 roku biskupstwa zmarł

Śp. Ksiądz Biskup Wacław Józef Świerzawski.
Biskup Senior Diecezji Sandomierskiej i Zakonodawca

Śp. Ksiądz Biskup Wacław Świerzawski przez 10 lat był pasterzem diecezji sandomierskiej należącej do metropolii lubelskiej. Był założycielem trzech wspólnot życia konsekrowanego: Wspólnoty Przenajświętszej Trójcy; Wspólnoty Chrystusa Kapłana, Proroka i Króla; Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego. Powszechnie znany był również jako wybitny profesor i naukowiec. Był autorem 64 książek i około 1,3 tys. artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny teologii liturgii i duchowości.

Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w niedzielę 15 października 2017 r. w Zawichoście oraz w poniedziałek 16 października 2017 r. w Katedrze Sandomierskiej.

Biskup Wacław Świerzawski urodził się 14 maja 1927 roku w Złoczowie (archidiecezja lwowska). Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. Dnia 11 grudnia 1949 r. święceń kapłańskich udzielił mu metropolita lwowski abp Eugeniusz Baziak.

Od 1957 r. stale mieszkał i działał w Krakowie. W latach 1988–1992 sprawował urząd rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Dnia 25 marca 1992 r. decyzją papieża Jana Pawła II został mianowany Biskupem Diecezjalnym Diecezji Sandomierskiej. Dnia 28 kwietnia 1992 r. otrzymał święcenia biskupie i odbył ingres do katedry Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. Konsekrował go arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Apostolus Iesu Christi” (Apostoł Jezusa Chrystusa).

Biskup Świerzawski był autorem książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych nt. teologii liturgii i duchowości. Był członkiem towarzystw naukowych w kraju i za granicą.

W październiku 2002 r. papież Jan Paweł II przyjął jego rezygnację z obowiązków biskupa sandomierskiego.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH:

Zawichost – Sandomierz, 15-16 października 2017 r.

 15 Października 2017 r. (niedziela)
Zawichost, Kościół pw. św. Jana Chrzciciela 

Miejsca parkingowe dla kapłanów i delegacji oficjalnych (Rząd, Parlament, Województwo) będą wskazywane przez wolontariuszy.

Kapłani ubierają się w kościele w albę i stułę koloru fioletowego, zajmując razem z wiernymi świeckim wyznaczone miejsca.

  • Godz. 16.30 – Nieszpory żałobne
  • Godz. 17.00  – Msza św. żałobna

 Po Mszy św. trumna z ciałem Zmarłego będzie przewieziona do kościoła seminaryjnego pw. św. Michała w Sandomierzu i wystawiona na widok publiczny. Modlitewne czuwanie jest przewidziane do godz. 22.00.

16 października 2017 r.  (poniedziałek)
Sandomierz, kościół seminaryjny pw. św. Michała i Katedra
 

Miejsca parkingowe dla kapłanów i delegacji parafialnych będą na parkingach przy spichlerzu i nad Wisłą. Miejsca parkingowe dla przedstawicieli władz świeckich będą na parkingu naprzeciw Kurii Diecezjalnej.

  • Godz. 8.00 – Jutrznia przy ciele Zmarłego w kościele seminaryjnym pw. św. Michała
  • Godz. 10.30 – 11.00 – Kapłani ubierają się w Wyższym Seminarium Duchownym w albę i stułę koloru fioletowego.
  • Godz. 11.00 – 11.15 – modlitwa (pierwsza stacja) i rozpoczęcie procesji do Katedry
  • Godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w Katedrze

Będą zarezerwowane miejsca dla kapłanów, sióstr zakonnych, władz (Rząd, Parlament, Województwo), przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń kościelnych. Na zewnątrz bazyliki katedralnej będzie umieszczony telebim.

Po Mszy św., kapłani, władze świeckie oraz inni oficjalni goście zaproszeni są na obiad do Wyższego Seminarium Duchownego.

źródło: www.diecezjasandomierska.pl

Print Friendly, PDF & Email