Priorytety duszpasterskie

Priorytety duszpasterskie i wybory władz – dwudniowe obrady KEP
„Kościół musi poszukiwać każdego a nie zadowalać się obecnym stanem rzeczy, za wszelką cenę utrzymując status quo” ? powiedział KAI bp Wojciech Śmigiel, który wygłosił wprowadzenie do dyskusji. Przypomniał on o zadaniu nawrócenia pastoralnego. ? Chodzi o to, żeby Kościół był w drodze, a więc poszukiwał każdego a nie tylko zadowalał się obecnym stanem rzeczy, za wszelką cenę utrzymując status quo. Chodzi o taki Kościół, który podtrzymując to co jest odważnie idzie do przodu” ? wyjaśnił pastoralista.
Zdaniem bp. Śmigla konieczne jest wyjście Kościoła do tych, którzy się zagubili, których nie ma Kościele. Należy tez zastanowić się nad przyczynami tej nieobecności.
W swoim zagajeniu wśród priorytetów dla Kościoła w Polsce wymienił duszpasterstwo rodziny, działalność na rzecz ubogich a także zwrócił uwagę na styl posługi. „Papież Franciszek w całym swoim nauczaniu podkreśla, że wszyscy jesteśmy wezwani do zmian stylu, do większego otwarcia na sprawy ludzi, do bliskości z nimi i odważnego budowania wspólnoty” ? zaznaczył pelpliński biskup pomocniczy.
Przygotowania do ŚDM
Ze stanem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 r. w Krakowie zapoznał biskupów bp Damian Muskus, koordynator generalny krakowskich ŚDM. Będzie to wydarzenie, które niesie ze sobą wielki ładunek nadziei. Mam nadzieję, że młodzi, także ci żyjący na obrzeżach Kościoła, będą chcieli wziąć w nim czynny udział? ? powiedział KAI bp Muskus. Miejscem zgromadzenia młodzieży (spodziewani są przedstawiciele nawet 100 krajów świata) mają być krakowskie Błonia. Konkretniejszych kształtów nabierają przygotowania duchowe do krakowskich ŚDM. Ruszyły one już w kilku diecezjach ? nie tylko w archidiecezji krakowskiej, gdyż wiadomo, że na spotkanie z papieżem przybędzie młodzież z całej Polski. Krakowski ŚDM poprzedzony zostanie ostatnim etapem przygotowań duchowych, tzw. tygodniem misyjnym, który będzie prowadzony we wszystkich polskich diecezjach. ? Liczymy na to, że każda diecezja przedstawi swój własny program, i że będzie możliwa jak największa liczba uczestników, także zza naszej wschodniej granicy ? mówił po obradach nowy przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.
Program duchowych przygotowań do ŚDM na najbliższy rok będzie przebiegał pod hasłem ?Błogosławieni ubodzy w duchu?. Opracowane zostaną m.in. konspekty katechez, wybór myśli lub przemówień Jana Pawła II o różnych świętych i błogosławionych do wykorzystania w homiliach. Każde spotkanie modlitewne w ramach przygotowań będzie się wiązało z wypełnieniem konkretnego czynu miłosierdzia, nawiązującego do postawy świętego.
Przed wakacjami ruszą konkretne dzieła miłosierdzia, do których zachęcana będzie młodzież. Będzie to m.in. zbiórka na letni wypoczynek dla dzieci z ubogich rodzin. W lipcu i sierpniu potrwa akcja zbierania przyborów szkolnych, a jesienią ? inicjatywy związane ze wsparciem ubogich i bezdomnych.
Zdaniem bp. Muskusa, w środowisku młodych widać już ogromny entuzjazm przed ŚDM. ? Oni chcą się w to zaangażować, otrzymujemy dziesiątki sygnałów od osób indywidualnych, które pytają, w jaki sposób mogą się włączyć w przygotowania ? zapewnił koordynator Komitetu Organizacyjnego ŚDM.
Jak dodał, w tym kontekście bardzo duże zadanie stoi przede wszystkim przed duszpasterstwami młodzieży w całym kraju, które powinny koordynować zarówno nabór chętnych wolontariuszy, jak i uczestników samego wydarzenia.
Krakowski biskup pomocniczy przypomniał, że na ŚDM polska młodzież z niecierpliwością oczekiwać będzie także młodych katolików z krajów Wschodu, głównie z byłego bloku komunistycznego. Wspomniał, że wsparciu ich przyjazdu ma służyć akcja ?Bilet dla brata?, czyli dzieło pomocy młodym z trzynastu krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia.
Rodzina w obliczu wielu trudności
Na konieczność dogłębnego przemyślenia funkcjonowania duszpasterstwa rodzin w perspektywie październikowego synodu o rodzinie wskazał podczas obrad bp Jan Wątroba. „Wielkim wyzwaniem jest zagrożenie trwałości zarówno małżeństwa jak i rodziny. Przeżywamy to nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie. Jednocześnie pojawia się coraz więcej związków, dla których nie ma żadnych podstaw formalnych, nawet cywilnych, co stanowi wielkie zagrożenie dla ich trwałości i perspektyw na przyszłość”.
Zdaniem biskupa rzeszowskiego Kościół w Polsce powinien głęboko przemyśleć nauczanie na temat sakramentów w ogóle, a szczególnie sakramentu małżeństwa i jego znaczenia. „Często spotkamy się z jego niedocenianiem i stąd bierze się życie w grzechu, bez łaski sakramentalnej”. Zdaniem bp. Wątroby poradnictwo przedślubne i przedmałżeńskie jest w Polsce ? w porównaniu z innymi krajami ? doskonale rozbudowane. Problemem jest natomiast ich działanie w służbie małżeństwom już zawartym. „Często czują się one pozostawione samym sobie, a kiedy przeżywają kryzys nie bardzo mogą liczyć na pomoc. Tutaj konieczna jest reorientacja duszpasterstwa rodzin, by towarzyszyć małżonkom, rodzicom, nie zaniedbując właściwego przygotowania narzeczonych” ? zaznaczył biskup.
Zdaniem bp. Wątroby trzeba też pomyśleć o przygotowaniu duszpasterzy. Wielu małżonków skarży się bowiem na brak kapłanów, do których mogliby pójść ze swoimi problemami. Konieczne jest więc odpowiednie przygotowanie już w seminarium przyszłych duszpasterzy rodzin. Biskup wyraził ubolewanie, że w wielu seminariach zniknął z programu studiów przedmiot „duszpasterstwo rodzin”, czy „teologia rodziny”. Bp Wątroba zaznaczył, że kiedy papież mówi o nawróceniu duszpasterskim i misyjnym, wyjściu na peryferie to między innymi ma na myśli osoby, które są w Kościele, choć nie mogą w pełni, w sposób sakramentalny uczestniczyć w jego życiu. „Powinni oni czuć, że są ogarnięci modlitwą i troską całej wspólnoty wierzących. Nie można ich wykluczać, osądzać” ? powiedział KAI biskup rzeszowski.
Pomoc charytatywna dla Ukrainy
Badania na temat pracy charytatywnej Kościoła w Polsce przeprowadzi jesienią Caritas Polska ? zapowiedział podczas zebrania dyrektor tej organizacji ks. Marian Subocz. Zaznaczył, że społeczeństwo zareagowało bardzo pozytywnie odpowiedziało na apel polskich biskupów o modlitwę i wsparcie materialne: z SMS-ów i wpłat indywidualnych zebrano 1 mln 300 tys. zł, które zostaną przekazane do Caritas Spes we Lwowie.
Owocem apelu biskupów jest także akcja pomocy „Rodziny polskie – rodzinom ukraińskim”. Dzięki współpracy z Pocztą Polską, wszystkie paczki do 20 kg, nawet jeśli będą ich tysiące ? zwolnione są z opłat do końca marca br. Należy jedynie na opakowaniu umieścić dopisek ?dla Ukrainy?. Akcja ta może okazać się ważna także w dziele pojednania polsko-ukraińskiego – ocenia ks. Subocz.
Zdaniem dyrektora największej pozarządowej organizacji charytatywnej Polacy zdali egzamin w sprawie pomocy Ukrainie. Dotychczas Caritas Polska wysłała już 4 tys. paczek. „Ludzie cały czas proszą o adresy, pod które może wysyłać dary z pomocą. Zainteresowanie społeczeństwa jest bardzo duże” ? zaznacza ks. Subocz.
Jesienią br. zostaną przeprowadzane badania na temat pracy charytatywnej Kościoła w Polsce. Specjalne ankiety zostaną wysłane do wszystkich katolickich organizacji charytatywnych, a więc nie tylko do oddziałów Caritas ale także placówek zakonnych oraz tych prowadzonych przez świeckich.
Badania, które mają dopomóc w orientacji gdzie najbardziej trzeba pomagać, zostaną wykorzystane do opracowania specjalnej strategii. „Powstanie dokument, który pokaże też jak ogromna jest działalność charytatywna Kościoła w Polsce” ? ocenia dyrektor Caritas Polska.
Przygotowania do rocznicy Chrztu Polski
Biskupi omawiali także stan przygotowań do obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Podczas wczorajszego spotkania ogólnopolskiego komitetu organizacyjnego tego wydarzenia zaprezentowano m.in. główne cele duchowe, jakie przyświecają świętowaniu rocznicy. Są to: pogłębienie życia w łasce chrztu, rozbudzenie tożsamości chrześcijańskiej, ukazanie związku tożsamości narodowej i chrześcijańskiej w Polsce, czy budowanie postaw patriotycznych w nawiązaniu do historycznego chrztu.
Opracowane i zaprezentowane zostaną badania historyczne na temat religijno-historycznych i politycznych uwarunkowań chrztu Polski w 966 r., a także konsekwencji tego wydarzenia dla dziejów naszego kraju. Przeprowadzone też zostaną badania na temat funkcjonowania jednostek administracji kościelnej w ponadtysiącletniej historii Kościoła w Polsce oraz analiza historyczna obchodów 1000-lecia chrztu w 1966 r. Ponadto planowane są także badania dotyczące świadomości znaczenia chrztu jako sakramentu dla współczesnych Polaków.
Na płaszczyźnie edukacyjnej Kościół w Polsce chce przypominać zwłaszcza młodemu pokoleniu o znaczeniu przyjęcia chrztu Polski dla budowania postaw patriotycznych i poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę. Istotna tu też będzie płaszczyzna formacji katechetycznej, potrzebna np. na etapie przygotowania rodziców do chrztu dzieci.
Polska proszona o misjonarzy
Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, bp Jerzy Mazur informował biskupów o wciąż kierowanych do Polski prośbach o wysłanie misjonarzy. Do Komisji wpłynęły 24 prośby – 6 z Afryki, 13 z Ameryki Południowej, 2 z Azji, 3 z Oceanii – w sumie pożądane jest, by Polska wysłała 105 misjonarzy i misjonarek. Misjonarze z różnych stron świata dziękują też za pomoc materialną, płynącą z Polski.
Bp Mazur mówił także o organizacji IV Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. W 2014 r. – „w drodze do kongresu” – organizowane są w diecezjach konferencje naukowe i sympozja, które mają go przygotować.
Bp Mazur mówił też o projekcie zorganizowania kongresu młodzieży polonijnej ze Wschodu i Zachodu w lipcu 2016 przed Światowym Dniem Młodzieży, który odbędzie się w Krakowie.
Print Friendly, PDF & Email