Praktyki religijne i życie sakramentalne w archidiecezji lubelskiej 2018

We wtorek, 7 stycznia 2020 r., Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza w Warszawie zaprezentował wyniki badań dotyczących praktyk religijnych Polaków, zawarte w Roczniku Statystycznym Kościoła katolickiego w Polsce „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020”.

Według badania przeprowadzonego w dniu 21 października 2018 r.:

• w niedzielnej Mszy św. w Polsce uczestniczyło – dominicantes38,2% zobowiązanych* katolików [2017: 38,3%]
• przystąpiło do Komunii św. – communicantes17,3% zobowiązanych* katolików [2017: 17%]

* zobowiązani do uczęszczania na niedzielną Mszę św. stanowią 82% wiernych – wskaźnik przyjęty na podstawie analizy struktury demograficznej uwzględniający osoby zwolnione od uczestnictwa: dzieci do lat siedmiu, chorych oraz osoby starsze o ograniczonych możliwościach poruszania się.

więcej: Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia AD 2020

Z przeprowadzonych badań wynika, że w 2018 r., jeśli chodzi o obecność na niedzielnych Mszach św. i liczbę osób przystępujących do Komunii Świętej, nie zostały zaobserwowane istotne zmiany. Niewielkie różnice, w porównaniu z poprzednim rokiem, są na granicy błędu statystycznego, dlatego nie mogą być one podstawą do wyciągania wniosków co do ewentualnego spadku lub wzrostu. Można twierdzić, że praktyki religijne katolików w Polsce są na stałym poziomie.

ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor ISKK

W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ:

W niedzielnej Mszy św. w archidiecezji lubelskiej uczestniczyło – dominicantes38,3% zobowiązanych* katolików [2017: 39,0%]

Dominikantes 2018
Communicantes 2018

Do Komunii św. przystąpiło – communicantes20,2% zobowiązanych* katolików [2017: 20,0%] – tj. 53,1% osób uczestniczących w tym dniu we Mszy św.

Dominicantes i communicantes w archidiecezji w latach 2008-2018

Najwyższy wskaźnik dominicates odnotowano w dekanatach: lubelskim-śródmiejskim (gdzie znajduje się archikatedra oraz najwięcej kościołów rektoralych i kaplic), kraśnickim, turobińskim i czemiernickim, a communicantes w dekanatach: lubelskim-śródmiejskim, turobińskim, kraśnickim i zakrzowieckim. Najmniejszy wynik procentowy odnotowano w dekanacie świdnickim.

Wśród uczestniczących w niedzielnej Eucharystii znalazło się ok. 40% mężczyzn i 60% kobiet, zaś wśród przyjmujących Komunię św. 34% mężczyzn i 66% kobiet.

Dominicantes 2018
Communicantes 2018

W porównaniu z rokiem 2017, w archidiecezji w 2018 roku było około tysiąca mniej chrztów i pierwszych Komunii św. dzieci, zaś ponad tysiąc osób więcej przystąpiło do bierzmowania. Nie zmieniła się znacząco (50) liczba zawartych małżeństw i liczba pogrzebów.

Chrzty i pogrzeby 2010-2018
Inne sakramenty 2010-2018

Archidiecezja Lubelska to obszar 9.108 km2, który zamieszkuje ok. 1 mln 80 tys. osób, z czego blisko milion stanowią katolicy. W archidiecezji funkcjonuje 271 parafii, w tym 7 parafii prowadzonych jest przez zgromadzenia zakonne. Liczba księży diecezjalnych to 915 duchownych, pełniących różne posługi duszpasterskie w diecezji (613) oraz poza granicami diecezji i kraju, zajmujących się pracą dydaktyczno-naukową i pracujących w instytucjach diecezjalnych oraz emerytów.

Print Friendly, PDF & Email