Pracownia konserwatorska oraz konserwatorium obrazów Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki Sakralnej Archidiecezji Lubelskiej- II etap

Pracownia konserwatorska oraz konserwatorium obrazów Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki Sakralnej Archidiecezji Lubelskiej- II etap  to projekt realizowany przez Archidiecezję Lubelską, współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach realizacji zadania zakupiono kolejne sprzęty konserwatorskie i introligatorskie, które posłużą do efektywniejszej i dokładniejszej konserwacji zabytków Archidiecezji Lubelskiej oraz Ośrodka Renowacji Dzieł Sztuki Sakralnej Archidiecezji Lubelskiej. Zakupione sprzęty to m. in. sprzęt konserwatorski, sprzęt warsztatowy, sprzęt stolarski i inne.

Bardzo ważnym przesłaniem tego projektu jest utrwalanie, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Archidiecezji. 

Realizacja: Archidiecezja Lubelska

Partnerzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anthill

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Print Friendly, PDF & Email