Prace remontowo- konserwatorskie w Katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Ukrainie – etap II

W 2022 roku Archidiecezja Lubelska zrealizowała kolejny etap prac remontowo-konserwatorskich przy Katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łucku na Ukrainie.

W ramach zadania przeprowadzono kwerendę w archiwach jezuickich w Kłodzku i Krakowie, które pozwoliły na ustalenie autorstwa architektury kościoła. Rozpoczęto również badania konserwatorskie, które kontynuowane będą w kolejnym roku.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Print Friendly, PDF & Email