Pogrzeb śp. prof. Elżbiety Starosławskiej – transmisja

W dniu 4 marca 2024 roku zmarła Profesor dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska, wieloletnia Dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Lekarz Kierujący Oddziałem Onkologii Klinicznej oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej.

Profesor Elżbieta Starosławska urodziła się 17 sierpnia 1952 roku w Jarosławiu. Przez blisko 46 lat swojej kariery zawodowej służyła Pacjentom Onkologicznym, wykorzystując swoją intuicję, wiedzę i doświadczenie.

Profesor Elżbieta Starosławska była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in.:

  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych i za osiągnięcia w działalności organizacyjnej,
  • Rycerskim Orderem Świętego Sylwestra przyznanym przez Papieża Benedykta XVI w dowód uznania dla postawy moralnej i osiągnięć w pracy naukowej na rzecz Pacjenta Onkologicznego,
  • Odznaczeniem Lumen Mundi przyznanym przez Archidiecezję Lubelską,
  • Tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego w 2021 roku,
  • Nagrodą Orły Wprost 2023 w kategorii Wybitny Naukowiec Regionu,
  • Medalem „Signum Universitatis” za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
  • Medalem „Zasłużony dla miasta Lublin” przyznanym przez Prezydenta Miasta Lublin,
  • Odznaką honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego” przyznaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego,
  • Złotym Medalem „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” nadanym przez Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

więcej: https://cozl.eu/centrum/aktualnosci-centrum/425-profesor-elzbieta-staroslawska

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 9 marca 2024 roku w Archikatedrze Lubelskiej o godzinie 11:00. Po Mszy św. ciało spocznie na cmentarzu przy ulicy Lipowej w Lublinie.

TRANSMISJA

Print Friendly, PDF & Email