Forum Misyjne w Lublinie – 5.10.2019

Z okazji setnej rocznicy opublikowania przez papieża Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud – dokumentu, poprzez który Ojciec Święty pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego – papież Franciszek ogłosił miesiąc październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Swoją decyzję papież Franciszek zawarł w liście, który w Światowy Dzień Misyjny 2017 r. skierował na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Ojciec Święty przypomniał w nim także znaczenie jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument.

Ogłaszając planowany na październik 2019 roku Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości missio ad gentes, by podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących „umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

Centrum Misyjne Archidiecezji Lubelskiej w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym zaprasza wszystkich, którzy pragną rozbudzić swoją świadomość misyjną i są zainteresowani tematyką i działalnością misyjną do udziału w FORUM MISYJNYMOchrzczeni i posłani w animacji i działalności misyjnej”.

Forum Misyjne odbędzie się 5 października 2019 roku w Auli Caritas, przy Al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie

PROGRAM:

9.00 – powitanie i prezentacja środowisk misyjnych
9.45 – konferencja ks. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej
10.15 – przerwa
10.45 – świadectwo p. Teresy Kmieć
11.15 – przejście do Archikatedry
11.30 – Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława Cisło
12.30 – Rozesłanie

czytaj także: List papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2019

Print Friendly, PDF & Email