Papieskie błogosławieństwo dla puławian i pielgrzymki śladami św. Brata Alberta

W roku Świętego Brata Alberta Chmielowskiego Prezydent Miasta Puławy i parafia pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Puławach organizują 15 lipca 2017 r. pielgrzymkę do pustelni św. Brata Alberta w Monasterzu koło Werchraty oraz Międzynarodową Ekumeniczną Pieszą Pielgrzymkę szlakiem Świętego Brata Alberta i Klasztorów Bazyliańskich z Werchraty do Lwowa, która odbędzie się w dniach 8-22 lipca 2017 r.

W związku z tymi wydarzeniami Ojciec Święty Franciszek udzielił mieszkańcom i władzom Miasta Puławy oraz uczestnikom pielgrzymki swego Apostolskiego Błogosławieństwa. Pismo adresowane do Prezydenta Puław Janusza Grobla przesłał Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

Jego Świątobliwości Franciszek powiadomiony o Pielgrzymce czcicieli św. Brata Alberta Chmielowskiego do pustelni w Monasterzu k. Werchraty, która odbędzie się 15 lipca br., jak również o Pielgrzymce ekumenicznej z Werchraty do Lwowa, w dniach od 18 do 22 lipca, szlakiem, jaki ten Święty przemierzał w drodze do Krakowa i klasztorów bazyliańskich, przekazuje Uczestnikom tych religijnych wydarzeń serdeczne pozdrowienie i wyrazy duchowej łączności.

Przemawiając w Madison Square Garden w Nowym Jorku, Ojciec Święty podkreślił: „Chcę powiedzieć bardzo jasno: nie ma żadnego motywu, żadnego usprawiedliwienia natury społecznej czy moralnej, by w życiu ludzi zaakceptować bezdomność, brak mieszkania. Są to sytuacje niesprawiedliwe, ale wiemy, że Bóg cierpi wraz z nami […]. Jest pośród nas, a Jego obecność pobudza nas do miłosierdzia […]. Chce zachęcić nas do miłości, współczucia, do dawania siebie bliźnim. […] Jezus wciąż puka do naszych drzwi w obliczach naszych braci i sióstr, w obliczach osób potrzebujących.” (Spotkanie z bezdomnymi, 25.09.2015 r.).

Nawiązując do tej wypowiedzi Ojciec Święty przekazuje słowa szczególnego uznania wszystkim, którym bliski jest charyzmat św. Brata Alberta. Dziękuje za pomoc udzielaną głodnym, ubogim, potrzebującym, a zwłaszcza bezdomnym. Życzy, by pielgrzymowanie do miejsc związanych z obecnością Świętego, określanego na wzór św. Franciszka, Biedaczyny z Asyżu, polskim Biedaczyną, była zachętą do świadczenia bratniej miłości, miłosierdzia chrześcijańskiego i szerzenia ducha jedności.

Mieszkańcom Puław i Władzom Miasta, mającym za Patrona św. Brata Alberta, Uczestnikom Pielgrzymki, odbywającej się w Roku dedykowanym przez Konferencję Episkopatu Polski polskiemu Biedaczynie, Jego Świątobliwość z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku
Mons. Paolo Borgia, Asesor

Watykan, 26 czerwca 2017 r.

Więcej o pielgrzymce na stronie: www.pustelniabrataalberta.pl

Print Friendly, PDF & Email