Papieska nominacja dla abp. Stanisława Budzika metropolity lubelskiego

W sobotę 18 lutego 2023 r., w dniu wspomnienia błogosławionego Jana z Fiesole OP (Fra Angelico), patrona artystów, papież Franciszek mianował nowych członków i konsultorów Dykasterii ds. Kultury i Edukacji na pięcioletnią kadencję 2023-2028. Nominację do nowej dykasterii otrzymał m.in. abp Stanisław Budzik, będący dotychczas członkiem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Wśród mianowanych z Polski członków Dykasterii ds. Kultury i Edukacji znaleźli się: kard. Kazimierz Nycz (Metropolita Warszawski), abp Stanisław Budzik (Metropolita Lubelski) i bp Marian Florczyk (Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej).

Dykasteria ds. Kultury i Edukacji jest jedną z szesnastu dykasterii Kurii Rzymskiej. Powołana została do istnienia przez papieża Franciszka 5 czerwca 2022 na mocy konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium, reorganizującej Kurię Rzymską, łącząc w sobie dotychczasową działalność Papieskiej Rady ds. Kultury i Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

§ 1. Dykasteria Kultury i Edukacji działa na rzecz rozwoju wartości ludzkich w kontekście antropologii chrześcijańskiej, przyczyniając się do pełnej realizacji naśladowania Jezusa Chrystusa.

§ 2. Dykasteria składa się z Sekcji do spraw Kultury, która zajmuje się promocją kultury, ożywianiem duszpasterskim i wzbogacaniem dziedzictwa kulturowego, a także z Sekcji do spraw Edukacji, która opracowuje podstawowe zasady kształcenia w odniesieniu do szkół, instytutów studiów wyższych katolickich i kościelnych. Do jej właściwości należy także rozpatrywanie rekursów hierarchicznych w tych materiach.

Art. 153 § 2 konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium

W gronie konsultorów Dykasterii znalazł się ponownie ks. prof. Antoni Żurek z Wydziału Teologicznego w Tarnowie.

więcej: https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2023/02/18/230218b.html

Print Friendly, PDF & Email