Bilateralny Zespół Katolicko-Prawosławny obradował w kurii archidiecezji lubelskiej

W czwartek, 23 lutego 2023 r., w siedzibie Kurii Metropolitalnej w Lublinie odbyło się spotkanie plenarne Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego Konferencji Episkopatu Polski i Soboru Kościoła Prawosławnego w Polsce. Obradom przewodniczyli: ze strony Cerkwi Prawosławnej abp Abel, a ze strony Kościoła katolickiego bp Adam Bab. Głównymi tematami spotkania były: synodalność oraz propozycje ekumenicznego zaangażowania młodzieży katolickiej i prawosławnej w kontekście aktualnych wydarzeń.

Komunikat ze spotkania plenarnego
Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego Konferencji Episkopatu Polski
i Soboru Kościoła Prawosławnego w Polsce

Spotkanie zespołu odbyło się 23 lutego 2023 roku, w siedzibie kurii metropolitarnej archidiecezji lubelskiej. Obradom przewodniczyli: ze strony Cerkwi Prawosławnej abp Abel, a ze strony Kościoła katolickiego bp Adam Bab. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu: ks. Jerzy Tofiluk i ks. Jarosław Pagór (Cerkiew prawosławna), ks. Radosław Kimsza oraz ks. Rafał Pokrywiński (Kościół katolicki).

Dyskutowano nad kwestią synodalności w kontekście procesu synodalnego w Kościele katolickim. Strona prawosławna wskazała na różne modele uczestnictwa świeckich w funkcjonowaniu Cerkwi. Omówiono propozycje ekumenicznego zaangażowania młodzieży katolickiej i prawosławnej w kontekście aktualnych wydarzeń synodu biskupów w Rzymie w październiku 2023 roku oraz wojny na Ukrainie.

Utrzymano dotychczasową formułę merytoryczną spotkań zespołu bilateralnego.

Na miejsce kolejnego spotkania wyznaczono prawosławne seminarium duchowne w Warszawie. Odbędzie się ono w październiku 2023 roku.

źródło: episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email