Niezwykłe owoce charytatywnego zaangażowania Kościoła w Polsce

W piątek, 3 grudnia 2015 roku w siedzibie Caritas Polska w Warszawie zaprezentowany został raport z pierwszego ogólnopolskiego badania kościelnych instytucji oraz organizacji charytatywnych przeprowadzonego przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego na zlecenie Caritas Polska we współpracy z Komisją Charytatywną Episkopatu Polski.

Analiza zebranych danych pozwala na stwierdzenie, że „Kościół katolicki można bez wątpienia uznać za największą instytucję charytatywną w Polsce„.

W 2014 r. w Polsce działało 835 instytucji charytatywnych Kościoła katolickiego, prowadząc około 5 tys. różnych dzieł, wśród których 1372 inicjatyw służyło dzieciom i młodzieży, 897 bezdomnym, a 861 to pomoc doraźna (noclegownie, jadłodajnie). Z pomocy tych instytucji skorzystało łącznie około 2,9 miliona beneficjentów (osób indywidualnych, stowarzyszeń i instytucji). Pomocy organizowana przez same organizacje i zespoły parafialne trafia do ponad 600 tys. osób.

źródło, czytaj wiecej: www.episkopat.pl
czytaj więcej: www.caritas.pl
prezentacja: graficzna prezentacja wyników

Print Friendly, PDF & Email