Ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zalesiu.

We współpracy z Diakonią Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej oraz Instytutem im. ks. Franciszka Blachnickiego podjęliśmy się realizacji projektu: Ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Zalesiu.

Całkowita wartość projektu: 1 059 600,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Patriotycznego: 900 000,00 zł

Print Friendly, PDF & Email