Ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego – III etap

We współpracy z Diakonią Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej oraz Instytutem im. ks. Franciszka Blachnickiego podjęliśmy się realizacji projektu: Ośrodek szkoleniowo-formacyjny myśli katolicko-społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego – III etap.

Całkowita wartość projektu: 471 368,99 zł
Wartość dofinansowania z Funduszu Patriotycznego: 400 000,00 zł

Print Friendly, PDF & Email