Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego w okresie epidemii

Ograniczenia dotyczące sprawowania kultu religijnego, wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020  r. w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z  wystąpieniem stanu epidemii – obowiązujące w okresie od dnia 31 marca 2020  r. do odwołania

polegają na obowiązku zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż: 

a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, 

b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. 

źródło: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz.U. 2020 poz. 566 par. 9.1 pkt 3]

Print Friendly, PDF & Email