Ogólnopolskie Spotkanie „Apostolatu Margaretka” – 28.04.2018

Z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich i pierwszej Mszy świętej Ojca Maksymiliana, w sobotę 28 kwietnia 2018 r. w Niepokalanowie odbędzie się Ogólnopolskie Spotkanie „Apostolatu Margaretka” oraz Wspólnot i Osób Modlących się za Kapłanów pod hasłem: Kim jesteś? Jestem polskim księdzem katolickim!

Apostolat Margaretka (fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. „The Daisy Movement”) został założony w Quebek w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez prof. Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Jego historia rozpoczęła się jednak prawie trzydzieści lat wcześniej od chorej na chorobę Hainego Mediny 13-latki, Margaret O’Donnel. Większość swego życia, bo 27 lat, spędziła ona przykuta do łóżka, całkowicie sparaliżowana. Sens swego życia odnalazła w modlitwie za kapłanów. Gdy wieść o niej rozeszła się po Kanadzie, duchowni przychodzili do niej prosząc ją o modlitwę. Margaret O’Donnel zmarła w wieku 40 lat. Trzy lata po jej śmierci prof. Louise Ward założyła Apostolat Margaretek.

Apostolat Margaretek streszcza się w tym, że siedem osób deklaruje modlitwę za konkretnego kapłana. Jako logo ruchu wybrana została margaretka. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana (każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia). W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda osoba w jednym wybranym dniu tygodnia.

Program spotkania:

28 kwietnia, sobota

9.00

Powitanie, zawiązanie wspólnoty
Różaniec w intencji kapłanów
Konferencja

11.00

Eucharystia (przewodn. bp Rafał Markowski)
Zawierzenie Niepokalanej wspólnot, apostolatów i grup modlitewnych

12.30

Oratorium maryjno-kolbiańskie
Przerwa na posiłek

15.00

Adoracja Najśw. Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego
Prezentacja przybyłych wspólnot
Świadectwo Andrzeja Moszczyńskiego
Prezentacja książki Cuda św. Maksymiliana

17.00

Projekcja filmu Dwie Korony
Spotkanie z p. Adamem Woronowiczem, odtwórcą roli św. Maksymiliana
Przerwa na posiłek

20.00

Wieczór uwielbienia, dziękczynienie za sakrament kapłaństwa
Muzycznie animuje „Zespół Czwarty” ze Skierniewic

22.00

Eucharystia w intencji kapłanów

29 kwietnia, niedziela
Jubileusz kapłaństwa braci z trzech prowincji franciszkańskich

11.30

Eucharystia (przewodn. o. Marco Tasca, generał franciszkanów)

 

Zgłoszenia grup i osób indywidualnych:

• e-mail: info@niepokalanow.pl
• tel. 46 864 21 31

Więcej informacji:

http://www.apostolatmargaretka.pl/
http://margaretka.org.pl/
http://www.niepokalanow.pl/osam-2018

Print Friendly, PDF & Email