Odwołane wydarzenia wielkopostne w archidiecezji

Odwołana zostaje także Akademicka Droga Krzyżowa planowana na 27 marca br.


W związku z decyzją dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, podjętej w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, odwołana została także XXI Droga Krzyżowa na Majdanku w dniu 3 kwietnia 2020 r., organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.


Odwołana została Konferencja Księży Dziekanów zaplanowana na 18 marca br., a wraz z tym konferencje dekanalne.


Odwołane zostały marcowe spotkania biblijne – Duchowa lektura Biblii i Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego – zaplanowane na 17 i 19 marca br.


Odwołane zostały rekolekcje ewangelizacyjne projektu Źródło w parafii pw. św. Jana Kantego w Lublinie. Zostaną one przeprowadzone, gdy sytuacja epidemiologiczna w kraju się ustabilizuje.


Ze względu na zagrożenie koronawirusem i pierwszymi odnotowanymi przypadkami zakażeń w województwie lubelskim oraz rekomendacjami Wojewody Lubelskiego, wspólnie z Księdzem Arcybiskupem Stanisławem Budzikiem organizatorzy podjęli decyzję o odwołaniu Lubelskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w dniu 20 marca 2020 r.


Odwołana została Muzyczna Droga Krzyżowa „Ślad Losu”, która miała się odbyć 20 marca w parafii MB Królowej Polski w Lublinie


Odwołana została Msza święta kończąca Projekt Źródło, która miała się odbyć 21 marca.


Ogólnopolska Zbiórka żywności „Tak. Pomagam!” planowana na 20-21 marca 2020 roku nie odbędzie się i zostanie zorganizowana w innym terminie.


Odwołane zostało bierzmowanie dla osób dorosłych w Archikatedrze Lubelskiej, które miało się ono odbyć 16 marca br.

W Archikatedrze Lubelskiej zawieszona została możliwość zwiedzania skarbca, zakrystii akustycznej i samej archikatedry.


Duszpasterstwo Nauczycieli Archidiecezji Lubelskiej odwołuje Konferencję metodyczną dla nauczycieli: Szukam Nauczyciela i Mistrza – Autorytet we współczesnej szkole zaplanowaną na 14 marca 2020 r.


Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcam do modlitwy, aby dobry Bóg oddalił od nas epidemię koronawirusa.

Print Friendly, PDF & Email