52. Tydzień Eklezjologiczny – Spory w Kościele – KUL 2-4.03.2020

Koło Naukowe Teologów KUL zaprasza na 52. Tydzień Eklezjologiczny który odbędzie się w dniach 2-4 marca 2020 r. Tegoroczne hasło brzmi „Spory w Kościele”. Wydarzenie odbędzie się w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031.

Tydzień Eklezjologiczny to inicjatywa Koła Naukowego Teologów KUL z ponad pięćdziesięcioletnią tradycją. Tegoroczna edycja tej konferencji naukowej przebiegać będzie pod hasłem: Spory w Kościele. Członkowie Koła, wzorem lat ubiegłych, obserwując bieżące sprawy Kościoła, dostrzegli, że w Jego wnętrzu dochodzi do wielu konfliktów. Zapraszając prelegentów chcieliśmy, by problem sporów w Kościele przedstawić jak najszerzej i ukazać ich źródła i skutki.

Program 52. Tygodnia Eklezjologicznego obejmuje tematy z niemal wszystkich działów teologii i nie tylko. Wśród prelegentów są specjaliści w swoich dziedzinach. Tematyka obejmuje zarówno kwestie związane z Biblią i liturgią, jak i zagadnienia moralne, które skupią się na gorącym w ostatnim czasie temacie tak w Kościele, jak w społeczeństwie, czyli problemem edukacji seksualnej. Wszystkie tematy, prelegenci oraz szczegółowy plan dostępny na plakacie.

Poniedziałek, 2 marca 2020 r.

800 Msza Święta w Kościele Akademickim
915 Otwarcie 52. Tygodnia Eklezjologicznego

Sesja I – Inauguracyjna

930 adw. dr Agnieszka Zemke-Górecka (UwB, Naczelna Rada Adwokacka), Od konfliktu do dialogu. Mediacja jako uniwersalny sposób rozwiązywania sporów
1010  dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL, Co dzieje się w głowach ludzi, kiedy wchodzą w konflikt?
1050 Dyskusja
1100 Przerwa kawowa

Sesja II – Spory w historii

1120 ks. prof. dr hab. Mariusz Szram (KUL), Kontrowersje wokół życia i myśli Orygenesa
1200 ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK, Czy papież może zmienić Tradycję?
1240 Dyskusja
1300 Przerwa obiadowa

Wtorek, 3 marca 2020 r.

Sesja III – Spory dogmatyczne

900 dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM, Dialog teologii i nauk przyrodniczych
940 ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL, O sensie ewangelizacji wyznawców innych religii
1020 mgr Agnieszka Hamann (UW, Artes Liberales), Szukając porządku świata. Koncepcja czasu wg Majów
1100 Dyskusja
1120 Przerwa kawowa

Sesja IV – Spory o Biblię

1140 ks. dr Krzysztof Kinowski (GSD), Jak rodziła się Biblia? Spór o kanon ksiąg Pisma Świętego
1220 ks. dr hab. Stanisław Haręzga, Granice indywidualnej i wspólnotowej interpretacji Pisma Świętego
1300 Dyskusja
1320 Przerwa obiadowa

Środa, 4 marca 2020 r.

Sesja V – Spory moralne i egzystencjalne

900 ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL, Jaka edukacja seksualna na dzisiejsze czasy?
940 o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), Uwarunkowania recepcji edukacji seksualnej przez młode pokolenie
1020 o. dr Stanisław Jaromi OFMConv, Spór o ekologię w Kościele
1100 Dyskusja
1120 Przerwa kawowa

Sesja VI – Spory o liturgię i duchowość

1140 ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL, Duchowość chrześcijańska bez liturgii?
1220 ks. dr Krzysztof Porosło (UPJPII), Liturgia jest dla Boga czy dla człowieka?
1300 Dyskusja
1320 Zakończenie Tygodnia Eklezjologicznego
1330 Przerwa obiadowa

Print Friendly, PDF & Email