Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2017

W środę 1 marca 2017 r. już po raz siódmy obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ustanowiony – z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego przez Sejm RP ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku – jako hołd dla bohaterów antykomunistycznego podziemia, mające upamiętniać żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji, walczących o suwerenność Polski i uniezależnienie jej od wpływów ZSRR.

Data obchodów święta nawiązuje do dnia 1 marca 1951 r., w którym to w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.

Lubelskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w tym roku będą miały miejsce od 27 lutego do 3 marca br. W dniu święta, 1 marca 2017 r., w kościele pw. św. Michała Archanioła w Lublinie (ul. Fabryczna 19) o godz. 10.00 odprawiona zostanie Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych. Dopełnieniem obchodów będzie rozstrzygnięcie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci, zaplanowane na kwiecień br.

 „1 marca [2017] po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej radykalną i patriotyczną część polskiego społeczeństwa. Chcieli też zatrzeć ślad po niej na zawsze. Nie udało się. Po 50 latach zakłamania – także dzięki staraniom IPN – Wyklęci żyją w naszej pamięci i są dla młodych Polaków wzorem patriotyzmu. Kolejne pokolenia rozumieją, że w godzinie próby – jak zamordowana przez komunistów „Inka” – warto „zachować się jak trzeba”.

Wspólnie dbajmy o pamięć o historii tych Żołnierzy! Zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach, które odbywają się z okazji święta Wyklętych w całym kraju – zwłaszcza w wydarzeniach, przygotowanych przez Instytut i naszych partnerów.”

dr Jarosław Szarek, Prezes IPN

www.pamięć.pl – portal edukacyjny IPN

Organizatorami lubelskich obchodów są:

Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek
Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – Dariusz Magier
Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie – Ilona Skibińska-Fabrowska
Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk

PARTNERZY:

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Zarząd Główny, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Lubelski, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego 1939-1989, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Lublin, Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju Oddział w Lublinie, Fundacja Niepodległości, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Miejski PTTK, Parafia pw. św. Michała Archanioła w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,  SRH Wrzesień 1939, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie.

 

Program lubelskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

27 lutego 2017 r.
Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

9.00Pokaz filmu „Zapora” w reż. Konrada Starczewskiego. Komentarz historyczny – dr Justyna Dudek.
11.00„Żołnierze Niezłomni… oczami młodych” – otwarcie wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie.
13.00Pokaz filmu „Inka”. Są sprawy ważniejsze niż śmierć w reż Jacka Frankowskiego. Komentarz historyczny – dr Justyna Dudek.

28 lutego 2017 r.
Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4

Okolicznościowa sesja historyczna dla młodzieży: Polskie Podziemie Niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956.

Program:
10.00 – Otwarcie i powitanie gości: dr hab. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski.
10.20 – dr Sławomir PoleszakPodziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie 1944-1956.
10.40 – dr Rafał DrabikDziałalność oddziału NSZ Stefana Brzuszka „Boruta”.
11.00 – dr Justyna DudekKobiety Niezłomne Lubelszczyzny.
11.20 – dr hab. Tomasz PanfilAndrzej Czaykowski „Garda”. Zamordowany bohater.
11.40 – Prezentacja i wręczenie monet Narodowego Banku Polskiego „Wyklęci przez komunistów żołnierze niezłomni”. Inauguracja serii.
12.00 – Quiz dotyczący Żołnierzy Wyklętych.
12.20 – Wręczenie nagród laureatom VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierza Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Finał Etapu Regionalnego.

W trakcie uroczystości będzie możliwość obejrzenia wystawy „Zaplute karły reakcji…” Polskie podziemie niepodległościowe 1944—1956 przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN.

Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

10.00Gra miejska – Za służbę Rogu i Polsce.
18.00Koncert poezji śpiewanej Obrazy czasu w wykonaniu Huberta Bojarskiego.

1 marca 2617 r.

9.00Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954 (cmentarz ul. Unicka w Lublinie).
9.30Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym w Lublinie.
10.00Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych w kościele pw. Michała Archanioła (ul. Fabryczna 19 w Lublinie).
11.00Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw. Michała Archanioła (ul. Fabryczna 19 w Lublinie). Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

9.00 – Warsztaty plastyczne oraz warsztaty animacji poklatkowej Niezłomni – wielcy i zapomniani… Zapisy: tel. 81-53-63-461.

2 marca 2017 r.
Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

10.00Spotkanie mjr. Mariana Pawelczaka „Morwy” z młodzieżą.
12.00Praca,praca i walka – to nasz obowiązek – historia życia płk. Mariana Gołębiewskiego, żołnierza niezłomnego. Spotkanie promocyjne książki dr Justyny Dudek.
18.00Pamięci Żołnierzy Niezłomnych... Recital Witka Szaconia. Prowadzenie i komentarz historyczny – dr hali. Marcin Kruszyński.

3 marca 2017 r.
Sala konferencyjna IPN w Lublinie, ul. Wodopojna 2

9.00 – Warsztaty plastyczne oraz warsztaty animacji poklatkowcj Niezłomni – wielcy i zapomniani… Zapisy: teł. 81-53-63-461

Konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym.

Program:
17.00 – Otwarcie i powitanie gości: dr hab. Dariusz Magier – Dyrektor IPN.
17.10 – dr Daniel Piekaruś, Śmierci zapomnienie. Losy członków podziemia niepodległościowego na przykładzie Mieczysława Bodka „Biegłego” i Stanisława Grudzińskiego vel Nowaka „Stacha”.
17.30Marcin Krzysztofik, Poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy niezłomnych na Lubelszczyźnie.
18.10Artur Piekarz, Bohaterowie „Lubelskiej Łączki”.

Wydarzeni towarzyszące Lubelskim obchodom Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

18-19 lutego 2017 r.

8.30 – VI Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych. Strzelnica Klubu Strzeleckiego „Snajpier”(ul. Gospodarcza 27). Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Klub Strzelecki „Snajper”.

28 lutego 2017 r.

18.00 – Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Plac Litewski). Organizator: ONR Brygada Lubelska.

27 lutego 2017 r

Wokół losów Żołnierzy Wyklętych. Quiz na facebooku IPN Oddział w Lublinie.
• Ogłoszenie konkursu fotograficznego Niezłomni, Niepokorni… Pamiętamy. Facebook IPN Oddział w Lublinie.
Wystawa Kobiety niezłomne (ul. Staszica 22). Organizator: IPN Oddział w Lublinie.
• Prezentacja wystawy Zaplute karły reakcji… Polskie podziemie niepodległościowe 1944—1956 w XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie (ul. Józefa Poniatowskiego 5). Organizator: IPN Oddział w Lublinie.

1 marca 2017 r.

9.00 – Otwarcie wystawy: Broń Niezłomnych (ul. Zamkowa 9). Organizator: Muzeum Lubelskie w Lublinie. Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Piotr Krukowski.
od 9.00 – Przejście z przewodnikami Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych (ul. Zamkowa 9). Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, IPN Oddział w Lublinie, Oddział Miejski PTTK w Lublinie. Informacja: tcl. 730 363 355.

3 marca 2017 r.

12.00 – Wykład dr Justyna DudekPolskie podziemie niepodległościowe po II wojnie światowej. Wybrane zagadnienia (XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie). Organizator: IPN Oddział w Lublinie.

7 marca 2017 r.

11.00 – Msza św. w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” i jego podkomendnych. Kościół Garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie (Aleje Racławickie 20). Po Mszy świętej złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na symbolicznej mogile mjr. „Zapory” na cmentarzu przy ul. Lipowej oraz przy pomniku przed budynkiem Gimnazjum nr 9 w Lublinie (ul. Lipowa 25).

3 kwietnia 2017 r.

9.00 – Uroczyste podsumowanie etapu ogólnopolskiego VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Trybunał Koronny (Rynek 1).

10 kwietnia 2017 r.

9.00 – Podsumowanie VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni. Trybunał Koronny (Rynek 1).

 

DPZWykletych

Print Friendly, PDF & Email