O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności

Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” wydało dokument pt. O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności przygotowany przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Tekst został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji 1 czerwca 2024 r. W pierwszej części dokumentu są przedstawione istota i wynikająca z niej praktyka prawdziwej chrześcijańskiej religijności. W drugiej części zostały omówione błędy w rozumieniu chrześcijańskiej religijności. Pośród tych zagadnień znalazły się m.in.: religijność zabobonna, wypaczone odniesienie do świętych, niezdrowa fascynacja światem złych duchów.

Chcemy przypomnieć w niniejszym dokumencie fundamentalne zasady prawdziwej religijności chrześcijańskiej oraz wskazać na niebezpieczeństwo jej wypaczenia właściwe współczesnym czasom. Dokument ten ma być pomocą, zwłaszcza dla duszpasterzy oraz świeckich liderów wspólnot katolickich, w rozeznawaniu kierunku, w którym podążają prowadzone przez nich grupy wiernych. Ma również pomóc w praktykowaniu właściwych form religijności chrześcijańskiej oraz w wyraźnym odróżnianiu ich od tendencji niezgodnych   z chrześcijańską tradycją wiary i praktyką modlitewną.

To drugi dokument przygotowany przez Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Doskonale koresponduje on z poprzednim, który został opublikowany w 2022 r. również przez Wydawnictwo „Gaudium” i nosi tytuł Kryteria eklezjalności wspólnot katolickich. Obydwa teksty to cenna pomoc w pracy dla duszpasterzy i liderów.


więcej: https://sklep.gaudium.pl/pl/p/O-WLASCIWYM-ROZUMIENIU-CHRZESCIJANSKIEJ-RELIGIJNOSCI./5164


Print Friendly, PDF & Email