Niedziela św. Franciszka – 4.10.2020

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Franciszka z Asyżu przypadającego 4 października obchodzimy Niedzielę św. Franciszka, która kończy „Czas dla Stworzenia”, rozpoczęty 1 września Dniem Modlitwy o Ochronę Stworzenia.

Wydarzenie to stanowi część projektu Papieskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, którego celem jest upowszechnianie nauczania Ojca Świętego Franciszka, zawartego w encyklice „Laudato si”.

W tym okresie chrześcijanie na całym świecie pogłębiają swoją wiarę w Boga Stwórcę i jednoczą się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na rzecz ochrony wspólnego domu”

Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia 2020

W Polsce Niedziela św. Franciszka organizowana jest już po raz trzeci z inicjatywy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska, a w tym roku została objęta oficjalnym patronatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

Jest to także zaproszenie, abyśmy ponownie odkryli nasze powołanie jako strażników stworzenia. Często stajemy się wyłącznymi właścicielami i tak się zachowujemy, a zapominamy, że jesteśmy opiekunami dzieła Bożego.

kard. Luis Antonio Tagle, Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

Rozpoznając, jak ważnym zadaniem dla nas wszystkich jest dziś ochrona naszego wspólnego domu wraz z jego najuboższymi mieszkańcami, Ruchu Katolików na rzecz Środowiska zaprasza Księży Proboszczów oraz całe społeczności parafialne do udziału w obchody Niedzieli św. Franciszka
poprzez modlitwę, ale także poprzez działanie w ramach programu Zielone Parafie.

Informacje na temat obu wymienionych inicjatyw znajdują się na stronie internetowej: www.zieloneparafie.pl

Print Friendly, PDF & Email