Niedziela Słowa Bożego – 26.01.2020

W tym roku – 26 stycznia 2020 r. – po raz pierwszy 3. niedzielę okresu zwykłego obchodzić będziemy w Kościele jako Niedzielę Słowa Bożego.

W nawiązaniu do prośby wyrażonej na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, aby «jedna niedziela [w ciągu roku] została w całości poświęcona słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpalne bogactwo pochodzące z tego nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem», papież Franciszek w Liście Apostolskim Aperuit illis [30.09.2019)] ustanowił III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego.

Wspólnoty znajdą sposób, by przeżywać tę Niedzielę jako dzień uroczysty. Jest ważne, aby w celebracji Eucharystii można było intronizować Świętą Księgę tak, aby dla zgromadzenia jasnym stał się charakter normatywny, jaki posiada Słowo Boże. W Niedzielę Słowa Bożego w sposób szczególny należy uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, by podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Biskupi będą mogli w tę Niedzielę udzielać urzędu Lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w Liturgii. […]W ten sam sposób proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina.

LIST APOSTOLSKI W FORMIE MOTU PROPRIO OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA „APERUIT ILLIS” W KTÓRYM USTANAWIA NIEDZIELĘ SŁOWA BOŻEGO

W Niedzielę Słowa Bożego papież Franciszek odprawi Eucharystię w Bazylice św. Piotra. W jej trakcie przekaże Biblię symbolicznej, 40-osobowej delegacji przedstawicieli różnych stanów Ludu Bożego. Uroczyście wprowadzony też zostanie lekcjonarz, który był obecny w bazylice podczas wszystkich sesji Soboru Watykańskiego II.

Wymownym elementem watykańskich obchodów Niedzieli Słowa Bożego będzie obecność figurki Matki Bożej z Knock przywiezionej specjalnie na tę okazję z irlandzkiego sanktuarium. [więcej/źródło]

Inicjatywa ta ma sprowokować wszystkich wiernych, aby Biblia nie była dla nich jedną z wielu książek z zakurzonej biblioteki domowej, lecz słowem, które budzi nasze sumienia.

abp Rino Fisichella, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji

Papieska inicjatywa Niedzieli Słowa Bożego dopełni cykliczne dzieła podejmowane w Kościele w Polskiej służące ciągłemu odkrywaniu i pogłębianiu znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Wśród nich znajduje się m.in. przeżywany od 12 lat Tydzień Biblijny (26 kwietnia – 2 maja 2020 r.) oraz organizowane od czterech lat Narodowe Czytanie Pisma Świętego (26 kwietnia 2020 r.). Działanie te stanowią odpowiedź Kościoła katolickiego w Polsce na prośbę wiernych oraz apel nadzwyczajnego synodu biskupów z 2008 roku, który obradował nt. „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”.

Print Friendly, PDF & Email