Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019

W 2019 roku mija 100 lat od ogłoszenia listu apostolskiego Maximum Illud papieża Benedykta XV, poprzez który Ojciec Święty pragnął na nowo rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego głoszenia Ewangelii. Aby uczcić tę rocznicę, a zarazem pobudzić Kościół, by z nową energią podejmował dzieło misyjnej i odpowiedzialność za misje w świecie, Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.

Temat Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Mottem Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Jego obchody mają pomóc przede wszystkim w ponownym odkryciu wiary darmo otrzymanej jako dar w sakramencie Chrztu św. i płynącego z stąd wezwania do dzielenia się tym darem, ponieważ w chrzcie zawarte jest posłanie wyrażone przez Jezusa w nakazie paschalnym: jak Mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam pełnych Ducha Świętego dla pojednania świata (Orędzie a Światowy Dzień Misyjny 2019)

Rozbudzanie świadomości misji ad gentes i kształtowanie za nią odpowiedzialności wino dokonywać się zarówno w wymiarze osobistym, jak i poprzez przekształcanie wspólnot Kościoła w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

Jak przeżyć Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Cztery wymiary, wskazane nam przez Papieża, aby intensywniej przeżyć przygotowania i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2019 r.:

1/ osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2/ czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3/ pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4/ realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Lublinie

FORUM MISYJNE
Ochrzczeni i posłani w animacji i działalności misyjnej
5 października – Aula Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Spotkanie wszystkich środowisk tworzących różne dzieła misyjne i wszystkich zainteresowanych tematyką misyjną – Lublin, Al. Unii Lubelskiej 15:

9.00 – powitanie i prezentacja środowisk misyjnych
9.45 – konferencja ks. dr. hab. Franciszka Jabłońskiego, dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej
10.15 – przerwa
10.45 – świadectwo p. Teresy Kmieć
11.15 – przejście do Archikatedry
11.30 – Msza święta pod przewodnictwem ks. bp. Mieczysława Cisło
12.30 – Rozesłanie

Co może pomóc w przeżywaniu tego okresu w Polsce i w Archidiecezji Lubelskiej?

 • Teksty rozważań tajemnic różańcowych oraz dodatkowe materiały na każdy dzień października w czytankach pt. „Wyrusz na misje już dzisiaj”.
 • Wezwania do modlitwy wiernych na każdy dzień października podczas Mszy św., katechezy na Tydzień Misyjny (zawarte w materiałach przesłanych do parafii).
 • Rozważania misyjne do czytań na każdy dzień października w periodyku Wydawnictwa Świętego Pawła „Od Słowa do życia”.
 • Ogólnopolskie transmisje Mszy św. z homiliami misyjnymi w niedziele października – TVP 1 o godz. 7.00 i w I programie Radia o godz. 9.00.
 • W soboty października katechezy misyjne w Radio Maryja.
 • Videoświadectwa misjonarzy na każdy dzień października – zob. Internet.
 • Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (patrz niżej)

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w Rzymie

1 października – Bazylika św. Piotra

 • Godz. 17.15 – czuwanie misyjne połączone z wysłuchaniem świadectw o pracy misjonarzy.
 • Godz. 18.00 – nieszpory wspomnienia liturgicznego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, patronki misji

7 października – Bazylika Matki Bożej Większej

 • Godz. 15.00 – modlitwa różańcowa, którą poprowadzi kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

20 października – Światowy Dzień Misyjny

 • Godz. 10.30 – Msza Św. na Placu św. Piotra

Modlitwa na Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

Boże Ojcze, Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, po zmartwychwstaniu
powierzył swoim uczniom misję: „Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody”. Ty nam przypominasz, że przez chrzest zostaliśmy włączeni w misję Kościoła. Przez dary Twojego Ducha Świętego udziel nam łaski, byśmy byli odważnymi i gorliwymi świadkami Ewangelii, aby misja powierzona Kościołowi, wciąż jeszcze daleka do zrealizowania, mogła znaleźć nowe i skuteczne sposoby niesienia światu życia i światła.
Spraw, byśmy tak działali, aby wszystkie narody mogły spotkać się ze zbawczą miłością i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Logo Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

Jest to krzyż misyjny opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie symbolizują kontynenty: czerwony – Ameryka, zielony – Afryka, niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały – Europa. Słowa „Ochrzczeni i Posłani”, które towarzyszą obrazowi, wskazują na dwa charakterystyczne elementy każdego chrześcijanina: chrzest i głoszenie – dar i zadanie (misję).

Zobacz więcej:

Oficjalna strona internetowa: www.october2019.va
Papieskie Dzieła Misyjne: https://missio.org.pl
List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2019 r.

LOGO Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – logo
LOGO Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego – banery

Print Friendly, PDF & Email