Nadanie imienia bł. bpa Władysława Gorala – rondu w Lublinie

W sobotę 8 października 2016 r. o godz. 12.00 odbyła się uroczystość nadania imienia błogosławionego biskupa Władysława Gorala, męczennika II wojny światowej – rondu przy zbiegu ulic Diamentowej i Wrotkowskiej.

Błogosławiony Władysław Goral (1898-1945) był biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej w latach 1938-1945, zginął śmiercią męczeńską w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen w Niemczech, wiosną 1945 roku.

Urodził się na Lubelszczyźnie w Stoczku koło Krasienina, w powiecie lubartowskim. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie. Tutaj również pracował jako wykładowca. Angażowała go nie tylko praca naukowa, ale i społeczna. Był prezesem Związku Kapłanów „Unitas”, redaktorem Wiadomości diecezjalnych, wspaniałym kaznodzieją, gorliwym spowiednikiem, ale i kapelan Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, mocno zaangażowanym w dzieła pomocy robotnikom. Drzwi jego mieszkania były zawsze otwarte dla potrzebujących.

Od 4 grudnia 1939 r. do wiosny 1945 r. przebywał w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Najprawdopodobniej został zamordowany w trakcie likwidacji obozu wiosną 1945 r.

W dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II, w gronie 108 polskich męczenników z lat II wojny światowej, zaliczył go w poczet błogosławionych.

rondo-goral-1

Print Friendly, PDF & Email