Nabór kandydatów do Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego 2023

Archidiecezjalne Studium Organistowskie, przygotowujące do posługi organisty kościelnego, ogłasza nabór kandydatów na pierwszy rok.

Formacja w Studium trwa 5 lat. Zajęcia teoretyczne i praktyczne (indywidualna nauka gry) odbywają się raz w tygodniu, w dzień wyznaczony dla poszczególnych roczników (czwartek lub sobota). Początek zajęć1 września 2023 roku. Kształcenie muzyków kościelnych na pierwszym roku Studium odbywa się od podstaw.

Warunkiem przyjęcia do Studium jest rozmowa kwalifikacyjna i przesłuchanie kandydata, mające na celu ustalenie poziomu jego zdolności (słuch muzyczny) a także umiejętności i wiedzy muzycznej. W przypadku posiadania jakiegoś stopnia wykształcenia muzycznego, kandydat może podjąć naukę na wyższym roku.

Studium istnieje od roku 1977. Jego założycielem i wieloletnim dyrektorem był zmarły 7 września 2006 roku ks. Edward Pudełko. W ciągu 45 lat funkcjonowania naszej instytucji dyplom jej ukończenia uzyskało prawie 310 organistów. Siedzibą Studium jest budynek dawnej plebanii parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie, przy ulicy J. Kochanowskiego 4.

Chętni do podjęcia nauki w Studium są proszeni o osobiste zgłoszenie się na pierwsze spotkanie połączone z przesłuchaniem dnia 31 sierpnia (czwartek) albo 2 września (sobota) 2023 roku, na godzinę 9.00 do siedziby Studium. W uzasadnionych wypadkach kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie po tym terminie.

Osoby zakwalifikowane składają następujące dokumenty:

  • podanie
  • opinię lub skierowanie od proboszcza parafii kandydata
  • fotografię
  • wypełnioną kartę personalną (stosowny formularz otrzymuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
  • oświadczenie rodziców (dotyczy osób nieletnich, stosowny formularz otrzymuje się podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
  • kopię świadectwa nauki muzyki (dla kandydatów do nauki na wyższych latach).

Wszelkich informacji udzielają:

  • ks. dr hab. Krzysztof Grzesiak – tel. 697-597-488
    dyrektor Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego
  • p. mgr Aleksandra Chmielewska – tel. 791-127-791
Print Friendly, PDF & Email