Misje sercem Kościoła – Niedziela Misyjna – Tydzień Misyjny 22-28.10.2023

W niedzielę, 22 października 2023 r., obchodzony będzie w Kościele 97. Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Misje sercem Kościoła. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Każdego roku w trzecią niedzielę października Kościół powszechny przeżywa Światowy Dzień Misyjny. Jest to czas intensywnego zaangażowania na rzecz tych, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Zbawicielu, oraz wzmożonej animacji w parafiach, szkołach, seminariach czy zgromadzeniach zakonnych. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Ofiary składane w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w 2023 r. sfinansowały projekty na kwotę 1.006.113 USD, z czego 749.156 USD przeznaczono na projekty o różnym charakterze, realizowane w trzech krajach: Tanzanii, Tajwanie i Kazachstanie. Z kolei 65.771 USD przekazano na utrzymanie domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych, a 191.185 USD na funkcjonowanie sekretariatu generalnego w Rzymie.

Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce przekazało na pomoc misjom:

• 2014 » 1.233.203,88 USD
• 2015 » 1.175.990,73 USD
• 2016 » 1.077.568,75 USD
• 2017 » 1.141.658,03 USD
• 2018 » 1.214.275,92 USD
• 2019 » 1.196.115,98 USD
• 2020 » 1.134.489,43 USD
• 2021 » 940.824,05 USD
• 2022 » 1.024.202,71 USD
• 2023 » 1.006.113 USD

ORĘDZIE NA ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2023 r.
www.missio.org.pl

Print Friendly, PDF & Email