Faith, Reason, and Truth. On the25th Anniversary of John Paul II’s Fides et ratio

W dniach 24-25 października 2023 r. Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II – Instytut Jana Pawła II KUL oraz Wydział Filozofii KUL organizują Międzynarodową Konferencję Naukową zatytułowaną: Faith, Reason, and Truth. On the 25th Anniversary of John Paul II’s „Fides et ratio”, która odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Zasadniczym celem konferencji jest refleksja nad zagadnieniem podjętym w encyklice „Fides et ratio”, stanowiącym doniosły element debaty publicznej, nie tylko na poziomie akademickim. Mimo upływu lat kwestia podjęta w „Fides et ratio” nie straciła na swojej aktualności i rozwijana jest także poza środowiskiem kościelno-religijnym.

Na konferencję zaproszeni zostali reprezentanci różnych dyscyplin akademickich, którzy przedstawią refleksję nad wielorakimi aspektami zagadnienia relacji pomiędzy religią a nauką. Obrady będą przestrzenią dialogu zarówno dla profesjonalistów w danej dziedzinie (24 X), jak i dla szerszego grona odbiorców, np. nauczycieli i uczniów z lubelskich szkół średnich (25 X), poprzez zaprezentowanie (także w sposób popularnonaukowy) nośnych problemów na styku wiary religijnej i nauki.

Zamierzeniem organizatorów jest pokazanie jak ważne i prorocze było podjęcie przez Jana Pawła II problematyki, której elementy dominują w wielu współczesnych sporach światopoglądowych. Konferencja pokaże Jana Pawła II jako autorytet intelektualny, o szerokich horyzontach myślenia i trosce o racjonalność wiary religijnej. Chodzi też o uświadomienie osobom spoza Polski jak ważne było środowisko Lublina i KUL dla formacji intelektualnej przyszłego papieża.

W programie konferencji są m.in.: wykłady, dyskusje, gra miejska dla młodzieży z patronatem Metropolity Lubelskiego, debata oksfordzka, spotkanie poświęcone „Spiritual Perception Project” oraz spektakl teatru ITP „Sztukmistrz”, na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera „Sztukmistrz z Lublina”. Większość wystąpień konferencyjnych będzie miała tłumaczenie symultaniczne.

Pozostałe szczegóły wydarzenia na https://instytut-jp2.pl/.

Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Print Friendly, PDF & Email