Lublin Śladami Blachnickiego – mapping w kościele bł. Piotra Frasattiego 15-22.10.2023

Fundacja „Dantis”, Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej oraz Parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frasatti w Lublinie zapraszają na multimedialne wydarzenie – Lublin Śladami Blachnickiego, mające za zadanie przybliżenie i upamiętnienie postaci założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego.

W ramach wydarzenia przygotowany został mapping (projekcja multimedialna na wnętrzu kościoła) wraz z muzyką i narracją lektorską dotyczącą działalności Księdza w Lublinie. Zainteresowani otrzymają także przygotowaną mapę śladami Blachnickiego, ukazującą miejsca szczególnie powiązane z życiem i działalnością ks. Blachnickiego w Lublinie.

Pokaz premierowy opowieści o ks. Blachnickim odbył się 15 października 2023 r. (niedziela) o godzinie 19.00 – po mszy świętej wieczornej – w Parafii bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Lublinie (ul. Skierki 12).

Kolejne pokazy odbywać się będą codziennie w dniach 15-22 października 2023 r. o godzinie 19.00 (wyjątek w czwartek – o godzinie 20.00).

Organizator: Fundacja Dantis

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Niepodległa

Partnerzy: Archidiecezja Lubelska, Ruch Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Parafia pw. bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublinie, Anthill

Media: TVP3 Lublin, Radio Lublin, Gość Niedzielny Lubelski, Radio Plus, Niedziela Lubelska

Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Ksiądz Franciszek Blachnicki

Urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku w wielodzietnej rodzinie Józefa Blachnickiego i Marii z domu Miller. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aż do kapitulacji. W październiku w Tarnowskich Górach rozpoczął działalność konspiracyjną. Ujęty w Zawichoście i aresztowany, po kilku tygodniach przesłuchań został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W marcu 1942 roku został skazany na karę śmierci przez ścięcie za działalność konspiracyjną przeciw hitlerowskiej Rzeszy. Po ponad 4,5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku został ułaskawiany, a karę śmierci zamieniono mu na 10 lat więzienia po zakończeniu wojny. W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się nagłe, cudowne nawrócenie Franciszka Blachnickiego na osobową wiarę w Chrystusa, połączone z decyzją oddania życia na Jego służbę. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzyskawszy magisterium z teologii, 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1954-56, w okresie wysiedlenia biskupów śląskich uczestniczył w pracach tajnej Kurii w Katowicach. Zorganizował i prowadził Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku społeczną akcję przeciwalkoholową pod nazwą Krucjata Wstrzemięźliwości, która przybrała charakter ruchu odnowy religijno-moralnej, opartego na duchowości o. Maksymiliana Kolbego. Krucjata wydawała swój dwutygodnik pt. ,,Niepokalana zwycięża”. 29 sierpnia 1960 roku Centrala Krucjaty Wstrzemięźliwości w Katowicach została zlikwidowana przez władze państwowe, a w marcu 1961 roku ks. Blachnickiego aresztowano. Po ponad 4 miesiącach aresztu w więzieniu w Katowicach otrzymał wyrok 13 miesięcy więzienia z zawieszeniem na trzy lata, po czym został zwolniony. W październiku 1961 roku ks. F. Blachnicki podjął dalsze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1964-1972 pracował na KUL-u w charakterze asystenta i adiunkta, współorganizował Instytut Teologii Pastoralnej. W latach 1964-1980 ks. F. Blachnicki rozwijał ożywioną działalność w dziedzinie posoborowej odnowy liturgii w Polsce. Założył ,,Lubelski Zespół Liturgistów”. Przez 10 lat był redaktorem ,,Biuletynu Odnowy Liturgii”. Od roku 1967 był Krajowym Duszpasterzem Służby Liturgicznej. Wypracował koncepcję i metody posoborowej formacji służby liturgicznej. W 1963 roku ks. F. Blachnicki podjął na nowo prowadzenie rekolekcji oazowych. Metodę 15-dniowych rekolekcji przeżyciowych zastosował stopniowo do różnych grup młodzieży, dorosłych i całych rodzin. Praca formacyjna zapoczątkowana w oazie rekolekcyjnej, była kontynuowana w małej grupie w parafii. Ks. F. Blachnicki opracował potrzebne do niej pomoce. W ten sposób oazy rozwinęły się w ruch, zwany dziś Ruchem Światło-Życie. W okresie rewolucji Solidarności (1980-1981) ks. F. Blachnicki powołał do istnienia Niezależną Chrześcijańską Służbę Społeczną.10 grudnia 1981 roku ks. F. Blachnicki wyjechał do Rzymu. Tam zastał go stan wojenny. W roku 1982 osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w RFN i rozpoczął organizowanie Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Zmarł nagle w Carlsbergu 27 lutego 1987 roku.Ks. F. Blachnicki jest ojcem duchowym dla Ruchu Światło-Życie i dla związanych z ruchem wspólnot życia konsekrowanego: żeńskiej – Instytutu Niepokalanej, Matki Kościoła, i męskiej – Wspólnoty Chrystusa Sługi. Pozostawił bogaty dorobek naukowy, popularno-naukowy i ascetyczno-formacyjny.

Print Friendly, PDF & Email