Lublin-Caritas: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Caritas Archidiecezji Lubelskiej informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. przejęła prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który znajduje się w Lublinie przy ul. Chmielewskiego 9.

Jest to placówka całodobowa, dysponująca 25 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, duszpasterską, medyczną i prawną.

Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny trwający do 3 miesięcy (niekiedy trwa on krócej, a w wyjątkowych sytuacjach kierownik może podjąć decyzję o przedłużeniu pobytu). Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów, pracowników socjalnych, pielęgniarki i prawnika pozostających do dyspozycji podopiecznych zgodnie z ich potrzebami.

Dotychczas prowadzeniem ośrodka zajmował się Fundusz Ochrony Życia, natomiast podobnie jak Caritas jest on instytucją Archidiecezji Lubelskiej, dlatego też zadecydowano o zmianie. Szerokie spektrum działań prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, a także liczne zasoby ludzkie i rzeczowe, umożliwią nam jeszcze bardziej kompleksową opiekę nad osobami doświadczającymi przemocy, wykraczającą poza ramy projektu dofinansowanego przez Miasto Lublin. Z kolei większa rozpoznawalność CAL pozwoli dotrzeć do osób, które nawet nie wiedzą, że mają alternatywę, mogą skorzystać właśnie z takiej formy pomocy.

Więcej informacji o Ośrodku: https://lublin.caritas.pl/specjalistyczny-osrodek-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie/

Chcemy Ci pomóc, ale najpierw musimy poznać Twoją sytuację życiową.
Przyjdź (Lublin, ul. Chmielewskiego 9) lub zadzwoń 81 525 42 08
lub napisz wiadomość e-mail: kierownik.sow.lublin@gmail.com
Telefon czynny całą dobę!

Print Friendly, PDF & Email