Lubelskie obchody 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W niedzielę, 3 maja 2020 r. obchodzimy będziemy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ze względu na trwający stan epidemii tegoroczne obchody rocznicy odbędą się w bardzo ograniczonej formie.

O godz. 10.00 odprawiona zostanie uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny w katedrze lubelskiej. Eucharystii przewodniczył będzie abp Stanisław Budzik.

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym narodowi

Odezwa Komitetu Honorowego…

Po zakończeniu Mszy św. przedstawiciele równych środowisk reprezentowanych w Komitecie Honorowym złożą kwiaty pod Pomnikiem Konstytucji 3 Maja, z zachowaniem ograniczeń epidemicznych.

Tegoroczne obchody będą w swojej zewnętrznej formule bardzo ograniczone[…] Najważniejsze jest jednak to, aby duch i nastrój tego święta był w naszych sercach i umysłach[…] Apeluję do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego, aby wzmóc ten nastrój poprzez masowe wywieszanie flag państwowych 2 maja, w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Niech nasze województwo przybierze biało-czerwone barwy jako wyraz patriotyzmu jego mieszkańców.

Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski

więcej: Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Print Friendly, PDF & Email