Kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

Kolejna edycja kursu dla kandydatów na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w naszej archidiecezji rozpocznie się w sobotę 11 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 9.30 w ?Domu Nadziei? Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy Al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie. Następne spotkania będą się odbywały w kolejne soboty (18 i 25 lutego) w godz. od 9.30 do 13.15.

Warunkiem udziału w kursie jest złożenie przez Księdza Proboszcza lub Przełożonego Zakonnego podania skierowanego do Księdza Arcybiskupa. Podania należy składać do dnia 6 lutego w kancelarii kurii [WZÓR PODANIA].

Opłata za kurs wynosi 100 zł od osoby (sala, wykłady, kawa, książeczka szafarza) pokrywa parafia.
Niezbędnych informacji udziela odpowiedzialny za organizację kursu ks. Maciej Staszak, e-mail: m.staszak@diecezja.lublin.pl

Obrzęd ustanowienia nadzwyczajnych szafarzy został zaplanowany na dzień 4 marca 2017 r.

do pobrania: [WZÓR PODANIA]

foto: Maciej Lipski [www.maciejlipski.pl] – zobacz

Print Friendly, PDF & Email