Kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych 2.11.2018

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Lubelskiej organizuje – już po raz trzeci – archidiecezjalny kurs dla kandydatów na ceremoniarzy parafialnych i animatorów. W kursie mogą uczestniczyć lektorzy (ministranci) od III klasy gimnazjum wzwyż. Spotkania będą odbywały się w 5 turnusach  weekendowych i obejmują także formację duchową kandydatów na ceremoniarzy i animatorów.

Każdy kandydat musi posiadać uzupełniony formularz zgłoszeniowy wraz z opinią księdza opiekuna oraz zgodą księdza proboszcza oraz opiekunów (formularz dla pełnoletniego lub niepełnoletniego kandydata jest dostępny w załączniku). Kandydaci proszeni są o dostarczenie uzupełnionego formularza w dniu 2 listopada 2018 r. do Dąbrowicy, na rozpoczęcie I turnusu. Koszt jednorazowego zjazdu to 70 zł.

Zakończenie kursu i błogosławieństwo do pełnienia funkcji ceremoniarza przewidziane jest w ramach Archidiecezjalnej Pielgrzymki Służby Liturgicznej do Wąwolnicy w dniu 15 czerwca 2019 r.

Księży opiekunów ministrantów i lektorów prosimy o przesłanie zgłoszeń kandydatów (imię i nazwisko, parafia) do 30 października 2018 r. na adres e-mail: lso.duszpasterstwo.lublin@gmail.com

Kurs będzie odbywał się w „Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy k. Lublina (Dąbrowica 130 A, 21-008 Tomaszowice).

Kandydaci na Kurs Ceremoniarza przyjeżdżają do Dąbrowicy 2 listopada 2018 r. (piątek) na godz. 18.00. Spotkanie rozpocznie się kolacją.

Terminy zjazdów:

I Turnus: 02.11 – 04.11.2018r. (piątek – niedziela)

II Turnus: 30.11 – 02.12.2018r. (piątek – niedziela)

III Turnus: 22.02 – 24.02.2019r. (piątek – niedziela)

IV Turnus: 10.05 – 12.05.2019r. (piątek – niedziela)

V Turnus: 07.06 – 09.06.2019r. (piątek – niedziela)

Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Ceremoniarz 2018/2019 – NIEPELNOLETNI

Formularz zgłoszeniowy na Kurs Ceremoniarz 2018/2019 – PELNOLETNI

Więcej informacji na stronie duszpasterstwa: www.lso-diecezja-lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email