Ks. Stanisław Stanisławek wśród laureatów Medalu „Benemerenti”

W czwartek, 25 października 2018 r., w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia medali osobom i instytucjom najbardziej zasłużonym dla misji.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego postanowiła nagrodzić Medalem 3 misjonarzy, którzy całe swe życie poświęcili misjom.

Pierwszym z odznaczonych jest abp Wilhelm Józef Kurtz, werbista, na misjach w Papui Nowej Gwinei od 1967 r.

Drugą osobą odznaczoną medalem jest Dominika Szkatuła, która od 36 lat pracuje na misjach wśród Indian w Peru.

Trzecim z odznaczonych jest ks. Stanisław Stanisławek, misjonarz fideidonista z archidiecezji lubelskiej, który przepracował w Zambii 11 lat. W 1987 r. przeniósł się do Kamerunu, gdzie przez 30 lat dał się poznać jako gorliwy misjonarz, organizator ośrodków duszpasterskich, budowniczy kościołów, kaplic, szkół i przedszkoli katolickich oraz ośrodków zdrowia.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk misyjnych w Polsce: członkowie i konsultorzy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, członkowie kapituły Medalu „Benemerenti”, nagrodzeni i nominowani do Medalu, misjonarze i misjonarki, dyrektorzy Papieskich Dzieł misyjnych i delegaci biskupa ds. misji, referentki i referencji misyjni w zgromadzeniach zakonnych, osoby zaangażowane w animację i formacją misyjną w diecezjach i parafiach.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” został ustanowiony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i wręczony po raz pierwszy w ubiegłym roku. Jest przyznawany w 4 kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna”. Kategorie zasług zostały uwidocznione na awersie Medalu. Na jego rewersie znalazły się słowa zachęty: „Podziel się Chrystusem”.

W 2018 roku Kapituła Medalu spośród 112 zgłoszonych kandydatów do Medalu wybrała 12. Są wśród nich misjonarki i misjonarze aktualnie pracujący na misjach, księża diecezjalni, siostry zakonne oraz świeccy angażujący się w animację i formację misyjną, wspierający misje duchowo i materialnie.

zródło: www.episkopat.pl

Print Friendly, PDF & Email