Ksiądz też biegacz – II Półmaraton Lubartowski ?BEZ GRANIC?

ksiadz-tez-biegaczKSIĄDZ TEŻ BIEGACZ
Stowarzyszenie ALWERNIA – Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny zaprasza do udziału w II Półmaratonie Lubartowskim ?BEZ GRANIC? i towarzyszącym mu festynie integracyjnym. Impreza odbędzie się 13 września 2015 r. w Lubartowie. Wśród kategorii biegowych przewidziana jest kategoria DUCHOWIEŃSTWO.

Celem naszego przedsięwzięcia jest:
* popularyzacja sportu i zdrowego stylu życia,
* integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi,
* pomoc materialna dla Ani i Basi Mitury.

Tak jak w roku ubiegłym planujemy półmaraton (bieg na dystansie nieco ponad 21 km) z udziałem osób sprawnych fizycznie, a także jeżdżących na wózkach.
Dla dzieci i dorosłych, którym możliwości fizyczne (niezależnie od stopnia sprawności) nie pozwalają na udział w takim biegu, przewidzieliśmy szereg atrakcji towarzyszących, w tym bieg integracyjny czy bieg Malucha.

Ideą imprezy jest pokazanie, że inny nie znaczy gorszy. Stąd drugi człon nazwy – ?Bez granic?, który ma akcentować potrzebę znoszenia barier między ludźmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Tę część imprezy będziemy realizować we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom ?Niech się serce obudzi? im. Jana Pawła II.
Bardzo ważnym celem przedsięwzięcia jest pomoc finansowa dla Ani i Basi. Są one siedmioletnimi bliźniaczkami. Ania urodziła się z wodogłowiem i przepukliną oponowo ? rdzeniową, a Basia z porażeniem mózgowym. Obie dziewczynki wymagają stałej rehabilitacji. Basia dodatkowo potrzebuje specjalistycznego wózka inwalidzkiego. Zabezpieczenie ich potrzeb nie jest łatwe przy siedmioosobowej rodzinie (dziewczynki mają jeszcze troje rodzeństwa), dlatego cały dochód z imprezy (wpisowe uczestników biegu) oraz pieniądze zebrane w trakcie prowadzonej podczas półmaratonu zbiórki publicznej przeznaczymy na pomoc dla nich.

Zapraszamy do udziału w biegu osoby duchowne.
Pobiegnijcie w naszym II Półmaratonie Lubartowskim ?BEZ GRANIC? i wesprzyjcie swoją obecnością promowane wartości. Razem możemy więcej.

Jako stowarzyszenie działamy od 8 lat. Mamy doświadczenie zarówno w organizacji imprez sportowych (biegowych, koszykarskich) jak i rekreacyjnych. Posiadamy zaplecze organizacyjne w postaci wolontariuszy, którzy chętnie włączą się w organizację i obsługę imprezy. Więcej informacji na temat naszej działalności, w tym na temat II Półmaratonu ?Bez granic?, można znaleźć na www.alwernia.org.pl .

Stowarzyszenie ALWERNIA

Print Friendly, PDF & Email