Chór Pueri Cantores Lublinenses – rozpoczyna przesłuchania

pcl logo-2Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, powołany do istnienia przez abp Stanisław Budzik w dniu 22 maja 2015 r., Archidiecezjalny chór chłopięco-męski PUERI CANTORES LUBLINENSES przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie (ul. Bursztynowa 20) rozpoczyna kolejny etap swojego istnienia. W najbliższych dniach rozpoczną się przesłuchania kandydatów.

Rekrutacja do chóru odbywać się będzie przez cały wrzesień oraz w trybie indywidualnym, w uzgodnionym z dyrygentem terminie. Przesłuchaniem będą objęci chłopcy z klas II i III szkół podstawowych z Lublina i okolic. Rekrutacja jest podzielona na dwa etapy:

? Przesłuchanie wstępne

Przesłuchanie wstępne przeprowadza dyrygent za zgodą kuratorium oświaty podczas zajęć lekcyjnych w szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i czasu z dyrekcją szkoły. Wstępne przesłuchanie dotyczy sprawdzenia podstawowych predyspozycji muzycznych chłopców (słuch muzyczny, poczucie rytmu), spełniający te kryteria chłopcy otrzymują list do rodziców z prośbą o przyprowadzenie syna do sali prób na przesłuchanie kwalifikacyjne.

? Przesłuchanie kwalifikacyjne

Przesłuchanie kwalifikacyjne jest przeprowadzone przez dyrygenta oraz asystenta do emisji głosu (Anna Barska) w sali prób chóru. Celem jest dokładne zbadanie niezbędnych predyspozycji chłopców, wymaganych do śpiewania w chórze (ogólna inteligencja, umiejętność skupienia uwagi, dokładne zbadanie słuchu muzycznego, skali głosu, pamięci muzycznej i poczucia rytmu). Rodzice zakwalifikowanych chłopców otrzymują list z zaproszeniem na zebranie organizacyjne, które odbywa się pod koniec września po zakończeniu przesłuchań

DSC_8062Podczas zajęć chóru chłopcy są stopniowo wprowadzani do poszczególnych głosów, następnie zaliczają muzyczny materiał nad którym pracują w czasie zajęć emisji głosu i prób chóru. Uwieńczeniem i nobilitacją pracy jest uczestnictwo poszczególnych chórzystów w wydarzeniach muzycznych (np. liturgia w Archikatedrze, koncerty o charakterze Archidiecezjalnym oraz inne kulturalne muzyczne wydarzenia).

więcej na: www.pcl.kuria.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email