Kościoły Lubelszczyzny na wirtualnych gigapanoramach

Archidiecezja Lubelska kończy realizację projektu pn. „Kościoły Lubelszczyzny na Gigapanoramach” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizowany jest on w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019, a skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Strategicznym celem programu jest opracowanie i digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych. Zwiększenie dostępności opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów, przy zastosowaniu atrakcyjnych form ich prezentacji, jakim w tym wypadku są gigapanoramy, ma na celu przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury, w tym w dostępie do kultury dla osób niepełnosprawnych i wykluczonych cyfrowo.

Dzięki dużemu przybliżeniu fotografowanych obiektów, oglądający może zobaczyć szczegóły, które nie są możliwie do dostrzeżenia „gołym okiem” np. sklepień kościołów czy zbioru fresków o złożonym układzie i symbolice.

Digitalizacja zasobów kościelnych dotyczy trzech kościołów na terenie Lubelszczyzny:  Archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego należącego do zespołu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie oraz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym.

Gigapanoramy lotnicze przedstawiają fotografowany obiekt z wysokości i obejmują całe kompleksy budowli sakralnych, w tym kościoły, bramy, furty, otaczający drzewostan, cmentarze przykościelne, domy kościelne, ogrodzenia, mury itp. Oglądający może dokładnie obejrzeć plan całego kompleksu, którego nie jest w stanie dojrzeć z dołu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, zwiedzający może w pełni poczuć atmosferę odwiedzanych obiektów, a co najważniejsze poznać je z każdej strony.

Wszystkie gigapanoramy uzupełnione są opisami sfotografowanych obiektów.

Całe przedsięwzięcie polegające na digitalizacji obiektów sakralnych, z wykorzystaniem gigapanoram, może uczynić kościół jeszcze bardziej otwartym dla swoich wiernych, jak również umożliwić pogłębienie wiedzy o sztuce i architekturze najważniejszych i najbardziej płodnych epok, których dzieła przeplatają się nawzajem w wyżej wymienionych obiektach sakralnych.

Wszystkie trzy wyżej wymienione kościoły, już można zwiedzać wirtualnie,  na stronie internetowej www.koscioly.diecezja.lublin.pl

Print Friendly, PDF & Email