Komunikat Kurii Metropolitalnej w Lublinie

Z powodu gorszącej aktywności w mediach społecznościowych ks. Pawła Wojciecha Maciąga oraz umieszczania kłamliwych informacji, godzących w dobre imię osób, wyjaśniamy, co następuje:

W dniu 17 czerwca 2020 roku Arcybiskup Metropolita Lubelski wymierzył karę suspensy ks. Pawłowi Wojciechowi Maciągowi, kapłanowi archidiecezji lubelskiej. Wcześniej, w dniu 2 grudnia 2019 roku, duchowny otrzymał upomnienie kanoniczne, do którego się nie zastosował.

Powodem nałożenia kary było wielokrotnie wywoływane zgorszenie w kilku miastach w Polsce, jak również interwencje policji spowodowane skandalicznym zachowaniem. W ostatnich dniach Kuria Metropolitalna w Lublinie otrzymała zawiadomienie, że Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ skierowała akt oskarżenia przeciwko ks. Maciągowi do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód na podstawie kodeksu postępowania karnego. Jest to już drugie postępowanie prokuratorskie w sprawie wyżej wymienionego duchownego.

Kara suspensy oznacza, że ukarany nie może wykonywać czynności kapłańskich oraz nosić stroju duchownego.

Print Friendly, PDF & Email