Kolejna edycja Kursu Formacji Biblijnej KUL

Zaczęły się zapisy na kolejną edycję Kursu Formacji Biblijnej KUL w roku akademickim 2015/2016. Kurs prowadzony jest przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej, a kierowany jest do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Celem kursu jest:

? nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji

? kształtowanie duchowości biblijnej

? pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie

? formacja animatorów Dzieła Biblijnego

Więcej informacji: www.kurs-biblijny.pl

Zapisy na stronie: www.kurs-biblijny.pl  lub pod nr. tel.: 502 596 245

Print Friendly, PDF & Email