Kolędnicy Misyjni 2021 – na rzecz dzieci z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu

Od prawie 30 lat w bliskości świąt Bożego Narodzenia wyruszają misyjni kolędnicy, aby nieść bożonarodzeniową radość i prosić o pomoc dla dzieci w krajach misyjnych. Tegoroczny projekt poświęcony jest najuboższym, niepełnosprawnym i zaniedbanym dzieciom z krajów Azji Środkowej – Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu. Od 26 grudnia 2021 . do 6 stycznia 2022 r. w wielu parafiach będą oni kwestować na rzecz swoich rówieśników.

Akcja Kolędników Misyjnych, prowadzona przez Papieskie Dzieła Misyjne, wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dodały do tej tradycji akcent misyjny i wyruszyły, aby nieść radosną nowinę o narodzeniu Jezusa, a jednocześnie wspomagać swoich rówieśników w różnych częściach świata. W 1989 r. zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych w kilku diecezjach, a od 1993 r. robią to dzieci we wszystkich diecezjach w Polsce.

Od prawie 30 lat setki tysięcy dzieci ze wszystkich diecezji w Polsce, wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami, poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach. Kolędują w szkołach, parafiach, szpitalach, domach pomocy społecznej, prywatnych domach, które otwierają przed nimi drzwi.

Grupy kolędnicze organizują nauczyciele i katecheci ze swoimi uczniami, emerytowani nauczyciele z dziećmi znajomych i sąsiadów, księża ze swoimi parafianami, rodzice ze swoimi dziećmi, ministranci i klerycy.

Tegoroczny projekt Kolędników Misyjnych pragnie przybliżyć dzieciom i dorosłym kraje takie jak: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. W tych byłych republikach Związku Radzieckiego w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych szkół dla niech nie ma. Dzieciaki siedzą więc najczęściej zamknięte w domach.

Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek zajęć dla dzieci i młodzieży po szkole lub w wakacje. Najmłodsi najczęściej spędzają czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego.

Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne.

Misjonarze zakładają świetlice, organizują obozy i kolonie i starają się zorganizować naukę i zabawę dla dzieci niepełnosprawnych.

Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie.

ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych

W ubiegłym roku Kolędnicy Misyjni wsparli dzieci masajskie. W ramach akcji zebrano ponad 1,5 mln zł. Środki trafiły jednak aż do dziewięciu krajów, nie tylko w Afryce (Burundi, Madagaskar, Maroko, Nigeria, Tanzania, Kazachstan, Indie, Pakistan, Uzbekistan) i spożytkowano je na 54 projekty pomocowe: utrzymanie i codzienne funkcjonowanie parafii i grup dziecięcych, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, domy dziecka, ośrodki dziecięce, świetlice oraz ochronę zdrowia i życia, przychodnie, leki, dożywianie dzieci.

Print Friendly, PDF & Email