„Klucze wiary”- nowy program katolicki w TVP3 Lublin

Zapraszamy na nowy program katolicki w TVP 3 Lublin zatytułowany „Klucze wiary”, który będzie emitowany w każdą sobotę o godz. 10.30 począwszy od 27 marca 2021 r.

1. IDEA PROGRAMU 

Program „Klucze wiary” ma poruszać zagadnienia i problemy aktualne w życiu religijnym, społecznym, kulturowym i politycznym w oparciu o fragment Słowa Bożego, zaplanowanego na zbliżającą się niedzielę. Biblia traktowana jako księga natchniona, ale też skarbnica wiedzy, pełna odpowiedzi na dylematy o charakterze uniwersalnym, związane z szeroko pojętym życiem człowieka. Program emitowany będzie w sobotę, czyli na dzień przed niedzielą, w trakcie której w kościołach, odczytywane lub odśpiewywane są fragmenty Pisma Świętego, omawiane podczas rozmowy. 

2. ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE

​​Program składa się z dwóch części: rozmowy w studiu, realizowanej w formie lectio divina oraz felietonu. Rozmowa gości opiera się na wybranym fragmencie Pisma Świętego. Wyjaśnią oni zawarte w nim pojęcia z naukowego, etycznego, filozoficznego i teologicznego punktu widzenia. Następnie omówią współczesne problem wpisujące się w kontekst. Po rozmowie, przewidziany jest felieton, który ma odpowiadać na kluczowe pytanie postawione w trakcie programu lub nawiązujące do motywu przewodniego odcinka.

https://drive.google.com/file/d/1WT_4X3SsXYd4DuKGtlVGozS55pBrp1XI/view?usp=sharing

Print Friendly, PDF & Email