„Klucze wiary”- zapraszamy na nowy program katolicki w TVP3 Lublin

Zapraszamy na nowy program katolicki w TVP 3 Lublin zatytułowany „Klucze wiary”, który jest emitowany w każdą sobotę o godz. 10.30.

1. IDEA PROGRAMU 

Program „Klucze wiary” ma poruszać zagadnienia i problemy aktualne w życiu religijnym, społecznym, kulturowym i politycznym w oparciu o fragment Słowa Bożego, zaplanowanego na zbliżającą się niedzielę. Biblia traktowana jako księga natchniona, ale też skarbnica wiedzy, pełna odpowiedzi na dylematy o charakterze uniwersalnym, związane z szeroko pojętym życiem człowieka. Program emitowany będzie w sobotę, czyli na dzień przed niedzielą, w trakcie której w kościołach, odczytywane lub odśpiewywane są fragmenty Pisma Świętego, omawiane podczas rozmowy. 

​​Program składa się z dwóch części: rozmowy w studiu, realizowanej w formie lectio divina oraz felietonu. Rozmowa gości opiera się na wybranym fragmencie Pisma Świętego i jest ona głównie ich świadectwem, że Słowo realizuje się w życiu, jest „duchem i życiem”. Po rozmowie, przewidziany jest felieton, który ma odpowiadać na kluczowe pytanie postawione w trakcie programu lub nawiązujące do motywu przewodniego odcinka.

https://lublin.tvp.pl/szukaj?query=klucze%20wiary

Print Friendly, PDF & Email