Kanoniczno-prawna ochrona życia. Konferencja 20.04.2016

Koło Naukowe Kanonistów Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza w środę, 20 kwietnia 2016 roku, na Ogólnopolską Konferencją Naukową: „Kanoniczno-prawna ochrona życia”. Sympozjum odbędzie się w sali 392 Centrum Transferu Wiedzy KUL.

PROGRAM KONFERENCJI

ROZPOCZĘCIE

8.00 ? Msza święta w kościele akademickim KUL
9.10 ? powitanie uczestników: ks. dr Adam Kaczor, kurator KNK i Łukasz Sztolf, wiceprezes KNK
9.20 ? otwarcie konferencji: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prodziekan WPPKiA

SESJA I – prowadzenie: ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski, KUL

9.30 ? Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym – ks. prof. Wiesław Wenz, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
9.50 ? Sakrament chrztu dzieci, a kan. 843 Kodeksu Prawa Kanonicznego – dr Anna Słowikowska, KUL
10.10 ? Dziecko, jak ofiara przestępstw zawartych w prawie kanonicznym – ks. dr hab. Dariusz Borek, UKSW
10.30 ? Duszpasterskie aspekty ochrony życia ludzkiego na przykładzie archidiecezji lubelskiej – ks. prał. dr Tadeusz Pajurek, Prezes Zarządu Centrum Jana Pawła II w Lublinie
10.50 ? dyskusja
11.00 ? przerwa kawowa

SESJA II ? prowadzenie: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

11.20 ? Zasady dokonywania zmian w księgach parafialnych – ks. dr Maciej Staszak, KUL
11.40 ? Niebezpieczeństwo śmierci jako okoliczność wpływająca na rozluźnienie dyscypliny sakramentów – ks. dr Marcin Wolczko, UPJPII Kraków
12.00 ? Sakrament namaszczenia chorych, czy ostatnie namaszczenie? – ks. dr hab. Janusz Lekan,, prof. KUL
12.20 ? dyskusja
12.30 ? obiad

SESJA III ? prowadzenie: ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

13.40 ? ?Utkałeś mnie w łonie mej matki?? o godności Dziecka Bożego – ks. dr Krzysztof Smykowski, KUL
14.00 ? Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci ? dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny Lublin
14.20 ? Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia? Kościół nt. „limbus puerorum” – dr Marta Ficoń, Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej
14.40 ? Prawo do życia, czy ?prawo do aborcji?? – dr Małgorzata Gałązka, KUL
15.00 ? Prawnokarny zakaz dokonywania eutanazji a prawo do godnej śmierci – dr Sławomir Hypś, KUL
15.20 ? dyskusja
15.30 ? zakończenie konferencji: ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL, prodziekan WPPKiA KUL

prawo-plakat2016

Print Friendly, PDF & Email