TV lectio divina – IV Niedziela Wielkanocna „C”

Słuchać Jezusa, iść za Nim nie jest łatwo, bo współczesny świat uczy nas relatywizmu, który ostatecznie każe skoncentrować się na sobie samym, bo nie ma obiektywnej Prawdy, Drogi, Życia. Co tracimy? „Nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki”, „daję im życie wieczne”! Medytację biblijną prowadzą ks. Józef Maciąg i ks. Robert Muszyński

Print Friendly, PDF & Email