Jubileuszowa Droga Chrzcielna – pierwsza niedziela sierpnia

W dniu 7 sierpnia 2016 r. przypada pierwsza niedziela miesiąca. W ramach przeżywanego jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski kontynuujemy nasze rozważania na ?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?. Tematem pierwszej niedzieli miesiąca sierpnia jest: ?Krzyż – funkcja kapłańska„.

Sierpień będzie miał również dodatkowy wymiar w duchowym przeżywaniu 1050 rocznicy Chrztu Polski.

W 50. Rocznicę Milenijnego Aktu Oddania w niewolę miłości Matce Najświętszej za wolność Kościoła, podczas Mszy św. pontyfikalnej na Jasnej Górze w dniu 3 maja 2016 r., biskupi polscy dokonali Aktu Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i z Polonią. Wzorem obchodów milenijnych, 26 sierpnia br., w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Akt Zawierzenia Parafii Matce Bożej Częstochowskiej Królowej Polski dokona się we wszystkich polskich parafiach.

 

MODLITWA JUBILEUSZOWA

Boże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski / dziękujemy za łaskę wiary,/ za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,/ za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy./ Jezu Chryste, Synu Boży,/ Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas./
Pragniemy i prosimy,/ abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym./
Duchu Święty, źródło życia i miłości,/ wołamy o Twoje dary i charyzmaty,/ abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,/ służyć braciom i siostrom miłością ofiarną / i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę./
Maryjo, nasza Matko i Królowo,/ święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,/ wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,/ abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego./
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,/ bądź uwielbiony, w naszej historii,/ teraz i na wieki wieków. Amen

Zapraszamy do odwiedzania witryny: www.chrzest966.pl

 

INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA SIERPIEŃ 2016

Intencja ogólna:

Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

Intencja ewangelizacyjna:

Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.


Przypominamy, że materiały duszpasterskie na pierwsze niedziele miesiąca zawarte są w (*)?Jubileuszowej Drodze Chrzcielnej?, przygotowanej przez Komisję Duszpasterską Komisji Episkopatu Polski (dołączonej do świecy jubileuszowej). Dodatkowe materiały na lipiec i sierpień przekazane zostały wraz z prasą.

Print Friendly, PDF & Email