Jubileusz Compostelański św. Jakuba Apostoła – w Lublinie i Łańcuchowie

Penitencjaria Apostolska z upoważnienia Papieża Franciszka udzieliła łaski nas cały Rok Święty Jakubowy (2021), który został przedłużony jeszcze na Rok Pański 2022.

Wierni, którzy pod zwykłymi warunkami nawiedzą w formie pielgrzymki kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie-Głusku lub św. Jana Chrzciciela w Łańuchowie i tam pobożnie będą uczestniczyć w obchodach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas pozostaną na pobożnym rozmyślaniu, kończąc je „Modlitwą Pańską”, „Wyznaniem wiary”, oraz wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny i Świętego Jakuba Większego Apostoła, mogą uzyskać odpust zupełny.

W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE-GŁUSKU

Parafia pw. św. Jakuba w Lublinie-Głusku (ul. Głuska 145) w Roku Świętego Jakuba zaprasza na spotkania w ramach Jubileuszu Compostelańskiego w ostatnią niedzielę miesiąca. W programie spotkań: adoracja Najświętszego Sakramentu, Litania do Świętego Jakuba Apostoła, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, Msza Święta w intencji uczestników oraz Apel Jasnogórski.

27 listopada 2022 roku (niedziela)

18.00 – Nabożeństwo ku czci św. Jakuba Apostoła

19.00 – Msza Święta w intencji uczestników – słowa pouczenia Bożego w kazaniu wygłosi ks. kan. Grzegorz Trąbka – proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Lublinie, duszpasterz rodzin i duszpasterz małżeństwa bezdzietnych w Archidiecezji Lubelskiej

Fot. Fasada kościoła pw. Świętego Jakuba Większego Apostoła (fragment) w Lublinie-Głusku i dzwonnica-brama (na pierwszym planie).
Fot. (wyżej) Ołtarz główny w kościele parafialnym z obrazem Świętego Jakuba Większego Apostoła.


W KOŚCIELE PW. ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA W ŁAŃCUCHOWIE

Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Łańuchowie w Roku Świętego Jakuba zaprasza na spotkania w ramach Jubileuszu Compostelańskiego w ostatnie soboty miesiąca o godz. 18.00. W programie spotkań: Msza św. zbiorowa za wstawiennictwem św. Jakuba, poprzedzona Litanią do Świętego Jakuba, zakończona błogosławieństwem relikwiami św. Jakuba obecnymi w tutejszej parafii od 1899 r.

Ostatnia sobota miesiąca – 26 listopada 2022 r.

W ostatnią niedzielę lipca – JAKUBKI – festyn rodzinny z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fot. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Łańuchowie – kościół stacyjny w Roku Świętym Jakubowym.

Print Friendly, PDF & Email