IV etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 – AKTUALIZACJA

Podczas konferencji prasowej w dniu 27 maja 2020 r. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił przejście do IV etapu znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19. Od 30 maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące m.in. zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni, limitów osób w kościołach i miejscach sprawowania kultu religijnego, a od 6 czerwca organizowania zgromadzeń na powietrzu i wesel.

Opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 964]

Wciąż będziemy musieli jednak zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

To jednak nie oznacza końca epidemii, że ona zniknęła. Ona jest. Mogą pojawiać się ogniska – dlaczego wciąż obowiązuje dystans społeczny, a jeśli nie będzie możliwy – obowiązuje maseczka.

Łukasz Szumowski, minister zdrowia

W przestrzeni otwartej: albo dystans społeczny albo maseczka

Od 30 maja zmienione zostają zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa. Jeśli w przestrzeni otwartej będzie możliwe zachowanie dystansu, noszenie maseczek nie będzie obowiązkowe – z wyjątkami. W sklepie, środkach komunikacji, kościołach czy kinach maseczki będą nadal obowiązkowe.

Obowiązku tego nie stosuje się m.in. w przypadku sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania.

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa […]
• w miejscach ogólnodostępnych, w tym m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy […] – chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach osób
• w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby kultu religijnego
• w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
____________________
[por. § 18 ust. 1 pkt 2 (a, c) i pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.]

Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:
• sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
• osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, […], z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
____________________
[por. § 18 ust. 3 pkt 8 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.]

Jeśli w przestrzeni otwartej masz możliwość zachowania 2 metrów odległości od innych, nie musisz zasłaniać ust i nosa.
Jeśli nie jesteś w stanie na świeżym powietrzu utrzymać 2-metrowego dystansu od innych – na przykład na zatłoczonym chodniku – wówczas musisz zasłonić usta i nos. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Uroczystości religijne i pogrzeby

Od soboty 30 maja zniesione zostają limit osób w kościołach i innych miejsca sprawowania kultu religijnego. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos. Podobnie z uroczystościami pogrzebowymi – nie będzie obowiązywał dotychczasowy limit 50 osób.

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności Kościoła mogą odbywać się także na zewnątrz (m.in. procesje) – uczestnicy muszą jednak zachować odległość 2 m lub zasłaniać usta i nos.

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1 [- zasłaniania ust i nosa], z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1 [- zasłaniania ust i nosa], z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.
____________________
[por. § 15 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.]

Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Wesela i inne uroczystości rodzinne (od 6 czerwca)

Od soboty 6 czerwca 2020 r. możliwe będzie organizowanie wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań do 150 osób. Przyjęcia ślubne, konsolacje lub przyjęcia komunijne, a także inne przyjęcia okolicznościowe mogą być organizowane – od dnia 6 czerwca 2020 r.; obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1, nie stosuje się.
____________________
[por. § 15 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.]

Uwaga! Weselnicy nie muszą nosić maseczek.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Zgromadzenia w przestrzeniach otwartych

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos oraz zachować 2-metrowy dystans społeczny.

Uwaga! Przepisów tych (zgodnie z art. 2. Ustawy z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach – Dz.U. z 2019 r. poz. 631) nie stosuje się do zgromadzeń odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.
Uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 2 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa…
____________________
[por. § 15 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r.]

Ważne! Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

więcej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/4-etap-odmrazania

Print Friendly, PDF & Email